Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Okulda Şiddet ve Akran ZorbalığıRPD 3222016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK
Dersi VerenlerArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK, Prof. Dr. Halil EKŞİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı okullardaki şiddet ve akran zorbalığının çeşitlerini öğretmektir. Bunun yanında okullarda şiddetin ve akran zorbalığının engellenmesi için neler yapılabilir bu konuda öğretmen adaylarını bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiZorbalık kavramı, zorbalığın çeşitlerinin tanımlanması, zorbalık ve şiddet ilişkisi, zorbalıkta aile-öğretmen-akran ilişkisi,
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Zorbalık çeşitlerini ayırt eder.1, 2A
ÖÇ2Okullarda şiddet konuları hakkında farkındalık kazanır. 1, 2, 3, 12A
ÖÇ3Zorbalık ile anne-baba davranışı arasındaki ilişkiyi irdeler. 1, 2, 3, 12A
ÖÇ4Okullarda zorbalığın öğrencinin sağlığı üzerindeki etkilerini fark eder. 1, 2, 3, 12A
ÖÇ5Akran zorbalığını azaltmada kullanılan teorik modelleri öğrenir. 1, 2, 3, 12A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaOkullarda Şiddetin Tanımlanması ve Örnekler
2. HaftaSaldırganlık, Şiddet ve Zorbalık İlişkisinin İncelenmesi
3. HaftaZorbalığın Tanımı ve Türleri
4. HaftaZorbalıkta Roller (Zorbalar, Kurbanlar, İzleyiciler)
5. HaftaZorbalıkta Aile İlişkileri
6. HaftaZorbalıkta Öğrenci-Öğretmen İlişkileri
7. HaftaGenel Tekrar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAkran Zorbalığının Tanımı ve Örnekleri
10. HaftaAkran Zorbalığının Azaltılmasında Kullanılan Neuman Sistemler Modeli
11. HaftaAkran zorbalığını Azaltılmasında Kullanılan Çevresel Davranışsal Model
12. HaftaSosyal Bilişsel Teori ve Zorbalık (Karşılıklı Belirleyicilik, Sembolleştirme ve Dolaylı Öğrenme)
13. HaftaSosyal Bilişsel Teori ve Zorbalık (Karşılıklı Belirleyicilik, Sembolleştirme ve Dolaylı Öğrenme)
14. HaftaÖrnek Durum İncelenmesi ve Çözüm Üretme
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuPişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 531-562. Albayrak, S (2012). OKULDA UYGULANAN ZORBALIĞI ÖNLEME PROGRAMININ ZORBALIĞIN AZALTILMASINDA ETKİSİ, DOKTORA TEZİ Karataş, H (2011). İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ZORBALIĞA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN PROGRAMIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Doktora Tezi Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.009.009.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"