Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İnsan Hakları Demokrasi ve EtikHUK 1102016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ertuğrul ORAL
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ertuğrul ORAL
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Arzu ARSLAN BUYRUK, Arş. Gör. Beyza KIRCA
Dersin Amacı 1-Evrensel insan haklarını birer etik ilke olarak kabul etmek 2-İnsan haklarına saygı göstermeyi, bir ahlaki görev saymak
Dersin İçeriğiİnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, İnsan Haklarının Tarihsel Durumu, Farklı Din ve Kültürlerde İnsan Hakları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11. İnsan haklarının tarihi süreç içerisinde kat ettiği gelişmeleri öğrenir.1, 2, 3A
ÖÇ22. İnsan hakları teorileri bilgisiyle analiz yapabilir.1, 2, 3A
ÖÇ33. İnsan haklarının hayata geçmesi için demokrasilerde olması gereken özellikleri bilir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel Kavramlar ( Hak, Özgürlük Eşitlik, Adalet ve Devlet)David B., ilgili kısım; Levent E., ilgili kısım
2. HaftaHukuksal Bir Kurum Olarak Devlet - Laik Devlet ve İnsan HaklarıDavid B., ilgili kısım
3. HaftaHukuk Devleti ve İnsan Hakları – Sosyal Devlet ve İnsan HaklarıDavid B., ilgili kısım
4. Haftaİnsan Haklarına Saygılı ve İnsan Haklarına Dayalı DevletDavid B., ilgili kısım
5. HaftaDemokrasi Düşüncesinin Gelişimi ve Demokrasi KavramıDavid B., ilgili kısım
6. HaftaDemokrasinin İlke ve Kurumları ( Seçimler ve Temsil – Siyasi Partiler – Çoğulculuk ve Katılım – HukukunDavid B., ilgili kısım
7. HaftaTürkiye’de Demokratikleşme Hareketleri ve İnsan HaklarıDavid B., ilgili kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDemokratik Yönetimlerde İnsan Haklarının Geliştirilmesinde Karşılaşılan SorunlarDavid B., ilgili kısım
10. Haftaİnsan Haklarının Uluslararası Alanda KorunmasıDavid B., ilgili kısım
11. HaftaUluslararası Korumanın Dayanakları ve TürleriDavid B., ilgili kısım
12. HaftaBaşlıca Uluslararası Koruma Mekanizmaları, İşlevleri ve KatkılarıDavid B., ilgili kısım
13. HaftaUluslararası Korumada Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve RolüDavid B., ilgili kısım
14. HaftaGünümüzde İnsan Haklarının Korunmasında Demokrasilerde Karşılaşılan SorunlarDavid B., ilgili kısım
15. HaftaPratik ve Genel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDavid BEETHAM, Demokrasi ve İnsan Hakları , Liberte yayınları, Ankara 2014.
Diğer KaynaklarEtem Levent, AB Sürecinde Belgelerle İnsan Hakları, Arı Sanat, İstanbul 2006. İ.Acun, B.Tarman, E.Dinç, İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara 2013. İlyas DOĞAN, İnsan Hakları Hukuku Vahap COŞKUN, İnsan Hakları (Liberal Açıdan Bir Tahlil) Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"