Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Aile DanışmanlığıRPD 4082016 - 2017T : 2+U : 244.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Turgay ŞİRİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Aile sorunları (aile içi şiddet, boşanma, sadakatsizlik, aile içi iletişimsizlik vb.), nedenleri ve olası sonuçları üzerinde değerlendirmelerde bulunmak, tartışmak ve aile içi sorunların çözümünde aile danışmanlığının ve aile arabuluculuğunun fonksiyonunu ortaya koymak.
Dersin İçeriğiAile içi şiddet, boşanma, eşler arası sadakatsizlik, aile içi iletişim sorunları, cinsiyet rolleri ve kadının konumu, ebeveyn-çocuk “Aile” olgusu; “Aile”nin, çeşitli kültürlerdeki ve Türk kültüründeki tanımı; Bireyin ve ailenin gelişimleri; Ailelerde “sağlık”; Aile terapisinin önemi; Aile terapisinde değerlendirme; Aile terapisinde etik; Aile terapisinin genel süreci; Çift ve evlilik zenginleştirme; Çift ve evlilik terapisi; Aile terapisi teorileri; Farklı yapılardaki ailelerle çalışma
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Aile terapisinin temel kavramlarını kavrar1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14A
ÖÇ2Aile kavramına psiko-sosyal açıdan yaklaşım becerileri kazanma1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14A
ÖÇ3Türk aile yapısını anlamak1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14A, F
ÖÇ4Aile terapisinin işlevini ve sürecini kavrayabilme1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14A, F
ÖÇ5Aile terapisi alanındaki başlıca teorilerin kavramlarını, öncüllerini ve işleyişlerini kavrayabilme.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin yapılandırılmasıOkuma‐kaynak tarama.
2. HaftaBireyin ve ailenin yaşam döngüleriOkuma‐kaynak tarama.
3. HaftaSağlıklı ve işlevsiz ailelerOkuma‐kaynak tarama.
4. HaftaAile terapisinin gerekçesi, aile terapisinde değerlendirme & aile terapisinde etikOkuma‐kaynak tarama.
5. HaftaAile terapisinin süreciOkuma‐kaynak tarama.
6. HaftaÇift ve evlilik zenginleştirme & çift ve evlilik terapisiOkuma‐kaynak tarama.
7. HaftaPsikodinamik ve Bowen aile terapileriOkuma‐kaynak tarama.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYaşantısal aile terapisiOkuma‐kaynak tarama.
10. HaftaDavranışçı ve bilişsel‐davranışçı aile terapileriOkuma‐kaynak tarama.
11. HaftaYapısal aile terapisiOkuma‐kaynak tarama.
12. HaftaStratejik ve sistemsel aile terapileriOkuma‐kaynak tarama.
13. HaftaÇözüm odaklı ve öyküsel aile terapileriOkuma‐kaynak tarama.
14. HaftaTek ebeveynli ailelerle çalışmaOkuma‐kaynak tarama.
15. HaftaYeniden evlenen çiftlerin oluşturduğu ailelerle çalışmaOkuma‐kaynak tarama.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDers kitabı: Gladding, S. T. (2007). Family therapy: History, theory and practice (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar1- Aliye Mavili Aktaş, Evlilik ve Sadakatsizlik, Kanguru Yayınları, 2009. 2- Aile Araştırma Kurumu, Aile İçi Şiddetin Nedenleri ve Sonuçları (1993-1994), 1995. 3- Şirin Tekeli, Kadın Bakış Açısından Kadın, İletişim Yayınları, 2011 (5. Baskı). 4- Nevzat Tarhan, Aile Okulu, Timaş Yayınları, 2004. 5- ASAGM, Boşanmanın Nedenlerinin Araştırılması, 2009. 6- Kadir Canatan ve Ergun Yıldırım, Aile Sosyolojisi, Açılım Kitap, 2011 (2. Baskı). 7- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kaynakları 8- Serap Nazlı, Aile Danışmanlığı, Anı Yayıncılık, 2013. 9- Nilüfer Özabacı ve Zülal Erkan, Aile Danışmanlığı, Pegem Akademi, 2013. 10- Şahin Kesici, Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri, Nobel, 2013. 11- Üstün Dökmen, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem, 2008. 12- Ersanlı ve Kalkan, Evlilik İlişkilerini Geliştirme-Kuram ve Uygulama, Nobel, 2008.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.001.0010.0000
3Ara Sınav1.007.007.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev7.002.0014.0000
6Uygulama5.002.0010.0000
7Final1.008.008.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"