Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları EGB 4512016 - 2017T : 1+U : 233.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersle öğrencilerin uygulamalı olan çeşitli projelerle bilgilenmesi ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu dersle öğrencilerin uygulamalı olan çeşitli projelerle bilgilenmesi ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Topluma hizmet uygulamalarının amaçlarını açıklar.1, 10, 16D, F
ÖÇ2Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrar.1, 10, 16D, F
ÖÇ3Toplumun güncel sorunlarını belirler.1, 10, 16D, F
ÖÇ4Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla projeler geliştirip, uygular ve sonuçlarını değerlendirir.1, 10, 16D, F
ÖÇ5Topluma hizmet uygulamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenler.1, 10, 16D, F
ÖÇ6Toplumu bilgilendirme adına düzenlenen konferans, panel, kongre vb. etkinliklere gönüllü olarak katılır.1, 10, 16D, F
ÖÇ7Öncelikle yakın çevresindeki toplumun ihtiyaçlarını araştırı, çevresini bilinçlendirir ve projeler hazırlar, hazırlanan projelere destek olur1, 10, 16D, F
ÖÇ8Projeler hazırlar1, 2, 3, 10, 12, 16A, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersinin amacı, yapılması beklenen çalışmalar hakkında bilgilendirme
2. HaftaFarklı ülkelerde uygulanan "Topluma Hizmet Uygulamaları" derslerinin incelenmesi
3. Haftaarklı üniversitelerde bulunan topluma hizmet uygulama örneklerinin incelenmesi
4. HaftaProje grupları ve konularının belirlenmesi
5. HaftaProje aşamaları, problemin tespiti, proje önerisi hazırlama süreçlerinin tanıtılması
6. HaftaProjelerin oluşturulması ve karşılaşabilecekleri sorunların tartışılıp çözüm üretilmesi
7. HaftaProjenin uygulanması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaProje danışmanının bilgilendirilmesi ve ara raporun sunulması
10. HaftaProjenin uygulanması
11. HaftaProjenin uygulanması
12. HaftaProjenin uygulanması
13. HaftaProjenin uygulanması
14. HaftaProjenin uygulanması
15. HaftaProje dosyasının teslim edilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuCoşkun, H. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık. Kamer, T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.003.0015.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev5.003.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0011.0011.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"