Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Psikolojik Danışma Kuramları RPD 3082016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Turgay ŞİRİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin, çeşitli psikoterapi yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çeşitli danışmanlık kuramlarını vaka ve örneklerle tartışarak, psikolojik danışma kuramlarını anlamalarını sağlamak üzere yapılandırılmış bir derstir.
Dersin İçeriğiBu ders, öğrencilerin, çeşitli psikoterapi yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, çeşitli danışmanlık kuramlarını vaka ve örneklerle tartışarak, psikolojik danışma kuramlarını anlamalarını sağlamak üzere yapılandırılmış bir derstir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Danışmanlık prensip ve tekniklerini kullanarak insanların farklı ihtiyaçları hakkında toplumda bir farkındalık ve hassasiyet geliştirir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ2Danışmanlıkta temel çalışmaları ve dönüm noktalarını kavrar.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ3Danışmanlık prensip ve tekniklerini farklı durumlara göre uygular1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ4Danışmanlık prensip ve teknikleriyle ilgili güncel olayları tartışır1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
ÖÇ5Danışmanlık prensip ve tekniklerini kullanarak, sosyal ve duygusal olaylara cevap verir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPsikolojik Danışmanlık Kuramlarına Giriş
2. HaftaPsikolojik Danışmanlık İlkeleri, Etik Değerler vb. genel prensipler.
3. HaftaPsikanalitik yaklaşımda Danışmanlık Prensip ve Teknikleri (Freud ve Psikanaliz)
4. HaftaNeoanalitik Yaklaşımlar ve Carl Gustav Yung’un Yaklaşımı
5. HaftaBireysel Psikolojide Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Adler)
6. HaftaBirey Merkezli Psikolojide Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Carl Rogers)
7. HaftaVaroluşçu Psikoterapi Yaklaşımında Kuram ve Teknikler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGestalt Yaklaşımında Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Fritz Perls)
10. HaftaTransaksiyonel Analizde Danışmanlık Kuram ve Teknikleri (Eric Berne)
11. HaftaAkılcı-Duygusal Terapide Danışmanlık Prensip ve Teknikleri (Albert Ellis)
12. HaftaDavranışçı Psikoterapi Yaklaşımı ve Teknikleri
13. HaftaBilişsel Psikoterapi Yaklaşımı ve Teknikleri
14. HaftaÇözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi
15. HaftaKültüre Duyarlı Psikoterapi Yaklaşımları ve Psikolojik Danışma Alanındaki Son Gelişmeler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1 / Corsini J. Raymond ve Danny Wedding. Modern Psikoterapiler, Kaknüs Yayınları. 2012. 2 / Ersin Altındaş ve Mücahit Gültekin, Psikolojik Danışma Kuramları. Aktüel Yayınları. 2005
Diğer Kaynaklar1/ Sharf S. Richard. Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları Kavramlar ve Örnek Olaylar. 2014, Nobel Yayınları. 2 / Murdock L. Nancy. Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları Olgu Sunumu Yaklaşımıyla, 2014. Nobel Yayınları. 3 / Burger, Jerry, M., 2006, Kişilik. İstanbul: Kaknüs. 4 / Yazgan İnanç, Banu & Yerlikaya, Esef Ercüment, 2009, Kişilik Kuramları. Ankara: Pegem Akademi. 5 / Engin Geçtan, Psikanaliz ve Sonrası, İstanbul: Metis. 6 / Donna Ashcraft, 2009, Kişilik vaka incelemeleri. İstanbul: Kaknüs.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 150
2Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev15.001.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"