Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mesleki Rehberlik ve Dan. Uyg. RPD 3062016 - 2017T : 1+U : 345.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Beyza KIRCA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mesleki rehberlik ve danışmanlık uygulamaları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
Dersin İçeriğiMeslek danışmanlığının ilke ve teknikleri, eğitim basamaklarına göre meslek danışmanlıkları, iş arama becerileri, eğitimi ve alanda kullanılabilecek tekniklerin seçilmesi, uygulaması ve değerlendirmesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Meslek danışmanlığı sürecini planlar. 1, 4, 7, 8, 12A, F
ÖÇ2Mesleki rehberlik ve danışma alanında kullanılabilecek ölçme araçlarının uygun olanını ayırt eder. 1, 4, 7, 8, 12A, F
ÖÇ3Mesleki rehberlik alanında kullanılabilecek teknikleri uygular. 1, 4, 7, 8, 12A, F
ÖÇ4Mesleki rehberlik alanında kullanılabilecek teknikleri değerlendirir. 1, 4, 7, 8, 12A, F
ÖÇ5Mesleki rehberlik alanında kullanılabilecek tekniklerle rapor yazar. 1, 4, 7, 8, 12A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyal Öğrenme Kuramı'nın meslek danışmanlığına katkısı, mesleki rehberlik ve psikolojik danışmada ölçme araçlarının kullanımı.
2. HaftaKarar Stratejileri Ölçeği
3. HaftaMeslek gelişimini etkileyen etmenler; Yetenekler
4. HaftaKişisel Yönelim Envanteri
5. HaftaMeslek gelişimini etkileyen etmenler; İlgiler
6. HaftaAna-Baba Tutumları Ölçeği
7. HaftaMeslek gelişimini etkileyen etmenler; meslek değerleri, psikolojik gereksinmeler, sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMesleki Doyum Ölçeği, Meslek Gelişimine Yardım Ölçeği
10. HaftaMeslek Gelişimi Bilgi Testi
11. HaftaMeslek danışmanlığı ilke ve teknikleri
12. HaftaKişisel Kararsızlık Ölçeği
13. HaftaFarklı birimlerde meslek danışmanlığı; Okullarda meslek danışmanlığı
14. HaftaFarklı birimlerde meslek danışmanlığı; çalışanlar, kadınlar, engelli bireylerle meslek danışmanlığı
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYeşilyaprak, B. (2011). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı: kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı: Kuramlar ve uygulamalar. Ankara: Nobel.
Diğer Kaynaklar-
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Uygulama 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.004.0068.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.001.0017.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.0010.0010.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"