Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mesleki Rehberlik ve Danışma RPD 3032016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Beyza KIRCA
Dersi VerenlerProf. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mesleki danışmanlıkta kullanılan yöntemleri ve testleri öğrenmek ve uygulamaya dönük beceriler kazanmak
Dersin İçeriğiMesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme, mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Mesleki rehberliğinin ve kariyer danışmanlığının amaçları ile, konu ile ilgili temel kavramları hatırlar. 1, 4, 12A, C
ÖÇ2Mesleki rehberlik çalışmalarını planlamada gelişimsel ihtiyaçlarauygun program yapar. 1, 4, 12A, C
ÖÇ3Meslek seçimini etkileyen etmenleri iyi ve doğru değerlendirme yoluyla kariyer danışmanlığı sürecini yönetir 1, 4, 12A, C
ÖÇ4Meslek seçimine dönük olarak öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını çok yönlü değerlendirir. 1, 4, 12A, C
ÖÇ5Temel eğitim ve ortaöğretim sürecinde mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı çalışmalarını planlar. 1, 4, 12A, C
ÖÇ6Öğrencilerde meslek seçimine dönük olarak ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını farkındalık ve motivasyon sağlar. 1, 4, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı tanım, amaç ve önemi Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek seçimi ve iş yaşamı Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığının tarihsel gelişimi
2. HaftaKariyer gelişim sürecini etkileyen faktörler.
3. HaftaÖzellik Faktör Uyumlu Kuramlar: Özellik Etmen Kuramı İş Uyumu Kuramı Holland (Tipoloji Kuramı)
4. HaftaPsikodinamik yaklaşımlar
5. HaftaGelişimsel Yaklaşımlar: Ginzberg ve Arkadaşları Super-Yaşam Alanı Gottfredson-Daraltma Uzlaşma kuramı
6. HaftaSosyal ve Bilişsel yaklaşımlar
7. HaftaYeni Yaklaşım ve Modeller
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKariyer danışmanlık süreci: Kariyer danışmanlığı Teknikleri
10. HaftaKariyer eğitim programları
11. Haftaİlköğretimde mesleki rehberlik
12. HaftaOrtaöğretimde mesleki rehberlik ve kariyer planlama,
13. HaftaKariyer danışmanlığında değerlendirme
14. HaftaFormal ve informal değerlendirme
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKuzgun Y. (2000). Meslek Danışmanlığı, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara Yeşilyaprak, B. (2010). Meslek Rehberliği ve Kariyer Danışmanlığı. Nobel Yayınları.Ankara.
Diğer Kaynaklar-
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.002.0034.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0025.0025.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"