Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Öğrenme PsikolojisiRPD 2102016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenme psikolojisi dersinde, öğrenme ile ilgili temel kavramlara ve kuramlara yer verilecektir. Bu kavram ve kuramlardan yola çıkarak, günlük yaşamdaki ve eğitsel uygulamalardaki karmaşık insan davranışının arka planında yatan olası öğrenme yaşantılarının anlaşılması ve tartışılabilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiÖğrenme psikolojisi dersinde, öğrenme ile ilgili temel kavramlar, öğrenme ve beyin ilişkisi, klasik koşullama, edimsel koşullama, sosyal bilişsel öğrenme kuramı, bilgi işlem kuramı ve kuramların eğitsel uygulamaları yer alacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenme ve öğrenme ile ilgili temel kavramları açıklar.1, 2, 7, 8, 11, 14, 15, 16A, D
ÖÇ2Öğrenme kuramlarını bilir.1, 2, 7, 8, 11, 14, 15, 16A, D
ÖÇ3Öğrenme kavramları ve kuramları ile günlük hayattaki olayları ilişkilendirebilir.1, 2, 7, 8, 11, 14, 15, 16A, D
ÖÇ4Öğrenmenin beyin ile ilişkisini açıklayabilir.1, 2, 7, 8, 11, 14, 15, 16A, D
ÖÇ5Öğrenmeyi etkileyen bireysel, çevresel ve materyal özelliklerini bilir.1, 2, 7, 8, 11, 14, 15, 16A, D
ÖÇ6 Öğrenme psikolojisi ile ilgili temel kavram ve ilkeleri kavrar.1, 2, 3A, C
ÖÇ7Psikoloji ve öğrenme ilişkisini, öğrenmede etkili olan faktörleri bilir.1, 2, 3A, C
ÖÇ8Davranışcı öğrenme kuramlarını bilir.1, 2, 3A, C
ÖÇ9Bilişsel ve duyuşsal öğrenme kuramlarını kavrar.1, 2, 3A, C
ÖÇ10Öğrenme güçlüklerini bilir.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 11:Altı Şapka, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel kavramlar
2. HaftaÖğrenme yaklaşımları
3. HaftaKlasik koşullama süreci
4. HaftaBitişiklik kuramı
5. HaftaEdimsel / Araçsal koşullama süreci
6. HaftaSosyal Bilişsel Kuram
7. HaftaGestalt ve Bilgi işleme kuramı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHafızanın temel bileşenleri
10. HaftaUzun süreli hafıza, depolama, kodlama, geri çağırma ve unutma
11. Haftaosyokültürel Kuram ve Diğer Bağlamsal Yaklaşımlar
12. HaftaTransfer, Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme
13. HaftaMotivasyon ve duygulanım
14. HaftaMotivasyonda bilişsel faktörler
15. HaftaBeyin temelli öğrenme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÖğrenme Psikolojisi, Jeanne Ellis Ormrod, Nobel Yayınevi Öğrenme Psikolojisi, Pegem Akademi Yayınları üceloğlu, D; İnsan ve Davranışı; İst, Remzi Kitabevi,1996 Yıldırım,R;Öğrenmeyi Öğrenmek; İst, Sistem yy, 2001 Editör Binnur, Yeşilyaprak ,Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi, Ankara Pegem yayıncılık, Mart 2005
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi4.005.0020.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav1.007.007.0000
5Ödev4.006.0024.0000
6Uygulama1.002.002.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"