Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sınıf Yönetimi EGB 3592016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sınıf yönetimine ilişkin temel kavram,yaklaşım,teori ve teknikleri bilen, öğrencilerin özelliklerine, sınıf ortamına ve koşullara göre sınıf yönetimi uygulamalarını gerçekleştiren bireyler yetiştirmektir.
Dersin İçeriğiSınıf yönetimi yaklaşımları; temel kavramlar; öğretmenin rolü; öğretimin, zamanın ve öğrenci davranışlarının yönetimi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sınıf yönetiminin temel yaklaşımlarını tanımlar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ2 Sınıf yönetiminde disiplin yaklaşımlarını kavrar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ3 Sınıfta etkili zaman yönetimi becerisini kazanır.2, 11, 12, 16C
ÖÇ4 Sınıf yönetim modelleri arasındaki farkları açıklar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ5Sınıf yönetiminin etkinliğini ve kalitesini artırmak için okul-aile iş birliğini etkin bir şekilde uygular.2, 11, 12, 16C
Öğretim Yöntemleri:2:Soru-Cevap, 11:Altı Şapka, 12:Örnek Olay, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar ve sınıf yönetiminin tanımı
2. HaftaSınıf içi iletişim ve etkileşim
3. HaftaSınıf yönetiminde öğrenci motivasyonu
4. HaftaSınıf yönetimi kavramının disiplin kavramından farklı yanları
5. HaftaSınıf ortamı ve grup etkileşimi
6. HaftaSınıf yönetimi ve disiplin modelleri
7. HaftaSınıfta kurallar geliştirme ve uygulama
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSınıfta istenmeyen davranışların yönetimi
10. HaftaSınıfta zaman yönetimi
11. HaftaSınıfın fiziksel ortamının sınıf yönetimine etkisi
12. HaftaSınıf organizasyonu ve sınıf yönetimi modelleri
13. HaftaÖğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturmada öğretmen davranışları
14. HaftaProje sunumları
15. HaftaProje sunumları ve değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSınıf Yönetimi Kitabı, Editörler: Doç. Dr. Türkan Argon, Doç.Dr. Şenay Sezgin Nartgün, Maya Akademi, Ankara.
Diğer KaynaklarAydın, A. (2005). Sınıf Yönetimi. Tekağaç Eylül. Bakioğlu, A. (2009). Çağdaş Sınıf Yönetimi. Nobel:Ankara. Balay, R. (2014). 2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi. Pegem: Ankara. - Başar, Hüseyin. (2014). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı. - Celep, Cevat. (2014). Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Nobel: Ankara. Çelik, Vehbi (2012). Sınıf Yönetimi. Nobel. Çelikten, Mustafa (2009). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi. Erden, Münire (2014). Sınıf Yönetimi. Arkadaş Kitabevi. Güneş, F. (2013). Sınıf Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık Karip, Emin Ve Diğ. (2003). Sınıf Yönetimi. Pegem A. Kaya, Z. Ve Diğerleri. (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A. Kılıç Atıcı, . (2014). Sınıfta Davranış Yönetimi. Karahan Kitabevi Kıran, Hüseyin. (2014). Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı. Küçükahmet, L. (2012). Sınıf Yönetimi. Pegem:Ankara. Okutan, M. (2015). Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar. Pegem Akademi Yayıncılık:Ankara. Sarpkaya, Ruhi. (2012). Sınıf Yönetimi, Ankara: Anı. Toprakçı, Erdal. (2002). Sınıf Örgütünün Yönetimi. Ankara: Ütopya. Ünal, S. ve Ada, S. (2003). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Marmara Üniv. Yiğit, B. (Ed). (2008). Sınıf Yönetimi. Kriter.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.003.0015.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"