Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Özel Eğitim EGB 2572016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Nüket AFAT
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Nüket AFAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel eğitimle ilgili temel kavramların tanınması, farklı özel eğitim gereksinimi olan grupların tanınması ve bu gruplardaki bireyleri değerlendirme ve yönlendirme işlemlerinin kavranması, bireysel gereksinimlere göre bireyselleştirilmiş öğretim programı oluşturma ve uygulama, tarihsel süreç içerisinde ülkemizde ve dünyada özel eğitimin durumunun kavranması, özel eğitim kurumlarında katılımlı gözlem yapılmasıdır.
Dersin İçeriği1. Özel eğitimin tanımını ve temel ilkeleri, özel eğitimin tarihçesi 2. Tanı ve değerlendirme. Ülkemizde özel eğitim hizmeti veren kurumlar. Erken tanı ve erken müdahalenin önemi. 3. Zihinsel yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 4. İşitme yetersizliği ve veya Dil Konuşma Güçlüğü olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 5. Görme yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 6. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 7. Vize 8. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 9. Otizmi olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 10. Fiziksel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 11. İleri derece çoklu yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri ve eğitimleri 12. Duygu davranış bozukluğu olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 13. Üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri 14. Özel eğitimde aile eğitimi. 15. Araştırma incelemesi 16. Final sınavı
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Özel Eğitim temel kavramlarını bilir1, 2, 3, 4, 5, 8, 14A, C
ÖÇ22 Özel gereksinimli çocukların hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar. 1, 2, 3A, C
ÖÇ33 Kaynaştırma uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğini anlatır.1, 2, 3A, C
ÖÇ4 4 Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin aileleriyle etkili iletişim kurabilir1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Hafta1. Özel eğitimin tanımını ve temel ilkeleri, özel eğitimin tarihçesi(8) 3-27
2. Hafta2. Tanı ve değerlendirme. Ülkemizde özel eğitim hizmeti veren kurumlar. Erken tanı ve erken müdahalenin önemi.(8) 31-57
3. Hafta3. Zihinsel yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 137-165
4. Hafta4. İşitme yetersizliği ve veya Dil Konuşma Güçlüğü olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 170- 214
5. Hafta5. Görme yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 219-248
6. Hafta6. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(3) 441-473
7. Hafta7. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri ve eğitimleri(8) 335-366
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta9. Otizmi olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 410-446
10. Hafta10. Fiziksel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 253-294
11. Haftaİleri derece çoklu yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri ve eğitimleri(8) 452-495
12. Hafta12. Duygu davranış bozukluğu olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 371-406
13. Hafta13. Üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri(8) 499-536
14. Hafta14. Özel eğitimde aile eğitimi.(8) 109-134
15. Hafta15. Araştırma incelemesi(8) 31-57
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu8. Diken, İ. H. (Edt.) Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Özel Eğitim Pegem Yayınevi (2015)
Diğer Kaynaklar1. Eripek S.(Edt.). Özel Eğitim. Anadolu Üniversitesi web-ofset tesisleri.Eskişehir;(2000) 2. Ataman. A. (Edt.). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık. (2005) 3. Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olana Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G.) Kök Yayıncılık, Ankara. 4. Sünbül, A.M (2008) Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Akademi yayıncılık 5. Tanrıverdi Kış, A (2011) Kaynaştırma Uygulamaları ve Özel Eğitim. Nobel Yayınevi 6. Avcıoğlu, H. (Edt.) İlköğretimde Özel Eğitim. Nobel Yayınevi (2013) 7. Özekes, M. (2015) Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Özel Eğitim Programları Aileler ve Eğitimciler için El Kitabı. Anı Yayncılık 8. Diken, İ. H. (Edt.) Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Özel Eğitim Pegem Yayınevi (2015) 9. Sucuoğlu, Bülbin (2006) Etkili Kaynaştırma Uygulamaları. Ekinoks Yayınları 10. Özyürek, M. (2015) Özel Eğitimde Ölçme Değerlendirme. Kök Yayıncılık 11. Arın, Asım (2017) Özel Eğitime Gİriş. Eğitim Yayınevi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü76
Toplam İş Yükü / 25 (s)76 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"