Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gelişim Psikolojisi-II RPD 2032016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Beyza KIRCA
Dersi VerenlerArş. Gör. Beyza KIRCA, Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin aşağıda başlıkları belirtilmiş konularda ilgili bilgileri yazılı ve sözlü olarak açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBebeklik ve Çocukluktaki Gelişme, Bedensel ve Cinsel Gelişme, Sosyal ve Duygusal Gelişme, Kişisel ve Ahlaki Gelişme, Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Kişiliğe Etkileri, Zihinsel Gelişim ve Farklı Zeka Seviyelerdeki İnsanların Özellikleri, İlgiler ve Meslek Seçimi, Kuşak Çatışması, İstismar, Ruh Hastalıkları ve Ruh Sağlığı, Bağımlılık ve Suçluluk, Yetişkinlik, Orta Yaşlılık ve Yaşlılık
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bireyin gelişimi ve gelişim süreci ile ilgili temel kavram ve ilkeler arasında bağlantı kurar. 1, 2, 12A
ÖÇ2Gelişim ve gelişim sürecini etkileyen faktörleri ve bunların gelişim üzerindeki etkilerini anlar. 1, 2, 12A
ÖÇ3Gelişim sırasında ortaya çıkan problemlerin farkına varır. 1, 2, 12A
ÖÇ4Gelişim süreci ile ilgili bilimsel araştırmalar, görüşler ve açıklamalardan yararlanarak bireylerin gelişim süreçlerini değerlendirebilir. 1, 2, 12A
ÖÇ5Gelişimdeki bireysel farklılıkların dikkate alınmasını ve bunun öneminin bilincindedir. 1, 2, 12A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGelişim Psikolojisi, Tanımı, Temel Kavramlar ve Yöntem. Yetişkinlik ve yaşlılık Psikolojisi Disiplini ve önemi.
2. HaftaYaşamboyu gelişim yaklaşımı, Gelişim Kuramları, yetişkinlik tanımı ve bu dönemin aşamaları,
3. HaftaYetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin fiziksel ve duyuşsal gelişim özellikleri ve süreçleri.
4. HaftaBeliren yetişkinlik kavramı, X,Y,Z kuşakları, Genç Yetişkinlik ve Olgunlaşma.
5. HaftaGenç Yetişkinliğin Toplumsal, Ailesel, İş ve Meslek Çevresi Açısından İlişkiler
6. HaftaOrta Yıllarda Zihinsel, Kişilik ve Cinsiyete Bağlı Gelişimler Orta Yıllarda Aile Yaşamı Açısından İlişkiler
7. HaftaOrta Yıllarda Toplumsal, Aile, İş ve Meslek Yaşamı Açısından İlişkiler, Yaşlılık kuramları.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYaşlanmanın toplumsallığı; yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin sosyolojik gelişim özellikleri ve süreçleri. yaşam evreleri ve krizler,
10. HaftaYaşlılık kuramları.
11. HaftaYaşlılıkta bireysel gelişim ve eğitim.
12. HaftaYaşlılıkta Bireysel, Toplumsal, Aile, İş ve Meslek Yaşamı Açısından İlişkiler
13. HaftaYaşlılıkta Beden ve Ruh Sağlığı. Yaşlılık döneminde oluşabilecek ruhsal sorunlar ve yaşlılık dönemi hastalıkları;
14. HaftaYaşlı çalışanlar ve emeklilik Yaşlılık ve yaşam doyumu, Yaşlılara dönük toplumsal hizmet gereksinimleri. Yaşlılıkta boş zaman değerlendirme; ölüm
15. HaftaGenel tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKulaksızoğlu, Adnan. (2016) Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi, İstanbul. Onur, Bekir Onur,B. (2001). Gelişim Psikolojisi & Yetişkinlik - Yaşlılık - Ölüm
Diğer KaynaklarEkşi, Aysel. (1982) Gençlerimiz ve Sorunları. İstanbul Üniversitesi Yayınları. İstanbul
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.003.0051.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0028.0028.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"