Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim Felsefesi EGB 1022016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU, (Ayrıldı) Prof. Dr. Vefa TAŞDELEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mevcut eğitim sistemine felsefi, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırmak. Alternatif çözümler, yeni bir eğitim anlayışı geliştirme konusunda düşünsel yetenek, yeterlilik ve donanım kazandırmak. Türk eğitim sistemi üzerinde eleştirel düşünme ve alternatif çözümler üretme yeteneği kazandırmak.
Dersin İçeriğiMevcut eğitim sistemine felsefi, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısı kazandırmak. Alternatif çözümler, yeni bir eğitim anlayışı geliştirme konusunda düşünsel yetenek, yeterlilik ve donanım kazandırmak. Türk eğitim sistemi üzerinde eleştirel düşünme ve alternatif çözümler üretme yeteneği kazandırmak.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci felsefi kavramları açıklar1, 2, 3, 8, 10, 11, 14A, C
ÖÇ2Eğitim felsefesinin temel sorunlarını tartışır1, 2, 3, 8, 10, 11, 14A, C
ÖÇ3Eğitim felsefesinin bilimsel yaklaşımını eğitim konularına uygular1, 2, 3, 8, 10, 11, 14A, C
ÖÇ4Analitik ve kavramsal düşünceyi açıklar1, 2, 3, 8, 10, 11, 14A, C
ÖÇ5Ülke ve dünya sorunlarını yorumlar1, 2, 3, 8, 10, 11, 14A, C
ÖÇ6Eğitimin geleneksel ve güncel sorunlarına eleştirel düşünme yaklaşımları önerir1, 2, 3, 8, 10, 11, 14A, C
ÖÇ7Eğitim sistemleri ve felsefi temelleri hakkında fikir sahibi olur.1, 2, 3, 8, 10, 11, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 11:Altı Şapka, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaFelsefe Nedir? Felsefi tanımlar (bilgi, bilimsel bilgi, sevgi, sezgi, düşünme, yaratmak, yaratıcılık kavramlarının incelenmesi)Kaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
2. HaftaEğitim Felsefesi ve Türkiye’de eğitim felsefesi sorunuKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
3. HaftaFelsefenin uğraş alanları (Ontoloji, Epistemoloji, Aksiyoloji)Kaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
4. HaftaFelsefi AkımlarKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
5. Haftadealizm ve eğitimKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
6. HaftaRealizm ve eğitimKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
7. HaftaVaroluşculuk ve eğitimKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaPragmatizm ve eğitimKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
10. HaftaEğitim akımlarıKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
11. HaftaDaimicilik, EsasicilikKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
12. HaftaİlerlemecilikKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
13. HaftaÖdev ÇalışmasıKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
14. HaftaYapılandırmacılıkKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
15. HaftaGenel degerlendirmeKaynaklardan ilgili konunun incelenmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÖğretim Üyesi Notları Necmettin Tozlu, Eğitim Felsefesi, Milli EğitimBakanlığı Yayınları. Ahmet Cevizci, Eğitim Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2011. Ahmet Cevizci, Eğitim Felsefesi, Say Yayınları, İstanbul, 2011. Immanuel Kant, Eğitim Üzerine, Say Yayınları, İstanbul. Sönmez, V. Eğitim Felsefesi, Ankara: Anı yayıncılık Gülnihal Küken, Ortaçağ’da Eğitim Felsefesi, Alfa Yayınları. Sabri Büyük Düvenci, Eğitim Felsefesine Giriş, Üniversite Kitabevi. Sabri Büyükdüvenci, Felsefece Eğitişim, A yayınları Büyükdüvenci, S., Taşdelen, V., Felsefe, Eğitim, Sanat, Hece Yayınları, Ankara.
Diğer KaynaklarTaşdelen, V., Yayla, A., Karaca, A., Felsefeden Eğitime (Necmettin Tozlu Armağanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları. Gutek, G.L. (2001). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar (Çev.:Nesrin kale), (Kitabın orijinal Adı: Philosophical and Ideological Perspectives on education), Ankara: Ütopya John Locke, Eğitim Üzerine Düşünceler, Morpa Yayınları, İstanbul, 2004. Jean-Jack Rousseau, Emile, İşbankası Yayınları. John Dewey,Demokrasi ve Eğitim, Başarı Yayımcılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.X
PÇ2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve betimler.X
PÇ3Çocuk ve ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.X
PÇ4Rehberlik ve psikolojik danışma çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır. X
PÇ5Terapötik iletişim ve danışma becerisinin kullanılması ve bu beceri ile bireye özgü profesyonel yardım oturumları planlarX
PÇ6Mesleki rehberlik ve danışma uygulamasında yetkin hale gelerek öğrencilere uygun mesleki yönlendirmeleri saptar.X
PÇ7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazanarak bireye özgü sıkıntıları belirler ve uygun danışma oturumları planlarX
PÇ8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve beceri edinerek bu bilgi ve becerileri bireylere yardım sürecinde kullanırX
PÇ9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin psikolojik durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenlerX
PÇ10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlayarak okul psikolojik danışman adaylarının öğrencilerin sıkıntılarına yönelik çözümler üretebilme yetisini kazanır.X
PÇ11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramlarını tanımlayıp gerektiği durumlarda bunları hatırlayarak danışma oturumlarında bu bilgiyi uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.007.007.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"