Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk Eğitim Sistemi ve Okul YönetimiEGB 4542016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Bilal YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve öğrencilere okul yönetiminin temel unsurlarını uygulamalı olarak kavratmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders Türk Eğitim Sisteminin temel öğeleri ve basamaklarını kapsar. Ders kapsamında öğrenci okul yönetimindeki ana unsurları öğrenir ve uygulamalı olarak çözümlemeler yapar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türk Eğitim Sistemini tanır1, 3, 16A, D
ÖÇ2Eğitim sistemi ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ3Türk Eğitim Sisteminin amaç ve uygulamalarını bilir1, 3, 16A, D
ÖÇ4Görev yapacağı eğitim sisteminin ülke sistemi içerisindeki yerini ve işlevini kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ5Okulun yapısını ve işleyişini inceler ve kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ6Eğitim ve okul yönetiminin temel kuramlarını bilir1, 3, 16A, D
ÖÇ7Öğretmenlik kariyer basamaklarını ve yükselme kurallarını kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ8Aday öğretmenlik sürecini inceler ve anlar1, 3, 16A, D
ÖÇ9Resmi yazışmalarla ilgili temel yeterlikleri kazanır1, 3, 16A, D
ÖÇ10Öğretmenlik mesleğine ilişkin görev, sorumluluk ve yaptırımlarını kavrar1, 3, 16A, D
ÖÇ11Okulu ve paydaşlarını bilir1, 3, 16A, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTürk eğitim sistemi ve okul yönetimi dersine giriş
2. HaftaTürk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi
3. HaftaTürk eğitim sisteminin tarihsel gelişimi
4. HaftaTürk eğitim sisteminin yasal dayanakları
5. HaftaTürk eğitim sisteminin yasal dayanakları
6. HaftaTürk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi
7. HaftaTürk eğitim sisteminin yapısı ve işleyişi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEğitim yönetimi
10. HaftaOkul yönetimi
11. HaftaOkul yönetimi
12. HaftaOkul yönetim süreçleri
13. HaftaAday öğretmenlik süreci
14. HaftaEğitim denetimi
15. HaftaGenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Bakioğlu, A. (2016) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. • Ada, S., & Baysal, Z. N. (2012). Türk eğitim sistemi ve etkili okul yönetimi. Pegem Akademi. • Dersin öğretmeni tarafından verilecek olan el notları ve ilgili makaleler
Diğer Kaynaklar• Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ. Baskı, İstanbul. • Özdemir, S. (2012) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Erken Çocukluk Dönemi/EÇD, Okul Öncesi Eğitim/OÖE alanı ile ilgili yeterli alt yapıya sahiptir. Bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri EÇD/OÖE süreçlerinde kullanır.X
PÇ2Erken Çocuk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde problem ve sorunlarını saptar, inceler, analiz eder, tanımlar, çözümüne yönelik uygun analitik yöntemler ile teknikleri seçer ve uygular.X
PÇ3Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim alanının bileşen ve paydaşlarını bilir, belirler. İlgili, yetkili tüm katılımcıların katkı sağlayıcıların sürece katılımına yönelik planlama, etkinlikler organize eder, uygular.X
PÇ4Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinin gereksinim ve sorunlarını karşılamak üzere gerçekçi vizyon ve projeksiyon tasarımları geliştirir, çözüm ve önerilerini uygular.X
PÇ5Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçer, kullanır. Bilişim teknolojilerini en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin bir biçimde kullanır.X
PÇ6Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinde uygulamaya dönük gezi, gözlem, inceleme, araştırma, proje yapar. Ulaştığı bulgu, sonuç ve kazanımları analiz eder, yorumlar.X
PÇ7Erken Çocukluk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde bilgiyi elde etmek tekniklerini bilir. Bu amaçla kaynak araştırmaları yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ8Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ9Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; öğrenmeye açık olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
PÇ10Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
PÇ11Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim tüm mesleki uygulama süreçlerinde sağlık, çevre ve güvenlik konularında bilinç sahibidir; çalışma ve uygulamalarının hukuki sonuçlarının farkındadır.X
PÇ12Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreçlerinde ki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyonun farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.004.0020.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.007.007.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"