Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Araştırma Projesi-I OOE 4032016 - 2017T : 1+U : 235.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Fatma YAŞAR EKİCİ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Fatma YAŞAR EKİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Okul Öncesi Eğitim İle İlgili Çeşitli Konularda Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama, Veri Toplama, Raporlama
Dersin İçeriğiProje hazırlama ilke ve yöntemleri, proje konusunu belirleme ve proje planlama aşamaları, proje konusuna karar verme, konunun önemi ve gerekliliği konusunda tartışma, proje konusuyla ilgili alanyazın taraması, projenin uygulanacağı evren, örneklem ve çalışma grubunu belirleme, projeyi raporlama.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Proje Hazırlama İlke Ve Yöntemlerini kavrar.1, 2, 3F
ÖÇ2Proje Planlama Aşamalarını kavrar.1, 2, 3F
ÖÇ3Proje Konusunu Belirleyebilir.1, 2, 3, 8F
ÖÇ4Proje Konusuyla İlgili Alan yazını tarayabilir.1, 2, 3, 4, 8F
ÖÇ5Projenin Uygulanacağı Evren ve Örneklemi Belirleyebilir. 1, 2, 3, 4, 8F
ÖÇ6Veri Toplamak Için Kullanılacak Araçları Belirleyebilir Veya Geliştirebilir1, 2, 3, 4, 8F
ÖÇ7Projeyi Raporlayabilir1, 2, 3, 4, 8F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanımı Ve Dersin İşleyişiyle İlgili Genel Bilgiler
2. HaftaProje Hazırlama İlke Ve Yöntemleri
3. HaftaProje Hazırlama İlke Ve Yöntemleri
4. HaftaProje Konusunu Belirleme Ve Proje Planlama Aşamaları
5. HaftaProje Konusunu Belirleme Ve Proje Planlama Aşamaları
6. HaftaProje Konusuna Karar Verme
7. HaftaProje Konusuyla İlgili Alanyazın Taraması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaProje Konusuyla İlgili Alanyazın Taraması
10. HaftaProjenin Uygulanacağı Evren ve Örneklemi Belirleme
11. HaftaProjenin Uygulanacağı Evren ve Örneklemi Belirleme
12. HaftaVeri Toplamak Için Kullanılacak Araçları Belirleme Veya Geliştirme
13. HaftaVeri Toplamak Için Kullanılacak Araçları Belirleme Veya Geliştirme
14. HaftaProjeyi Raporlama
15. HaftaProjeyi Raporlama
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAraştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş / Salih ÇEPNİ / 2005 / Özel Basım Bilimsel Araştırma Yöntemleri / Şener BÜYÜKÖZTÜRK-Ebru KILIÇ ÇAKMAK-Özcan Erkan AKGÜN- Şirin KARADENİZ-Funda DEMİREL/ Pegem Yayıncılık / (Son baskı)
Diğer KaynaklarEğitimde Ölçme ve Değerlendirme / H. ATILGAN ve Diğerleri / Anı Yayıncılık / (Son Baskı) Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu / Editör: Prof. Dr.Halil EKŞİ / Kaknüs Yayıncılık (Son Baskı) Bilimsel Araştırmalarda SPSS ile İstatistik / Selahattin GÜRİŞ-Melek ASTAR ( DER Yayınları) (Son Baskı) Nitel Araştırma Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları / Fatma Nevra SEGGIE-Yasemin BAYYURT / ANI Yayıncılık (Son Baskı) Sosyal bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri / Prof.Dr. Hüseyin BAL / Fakülte Kitabevi (Son Baskı)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Erken Çocukluk Dönemi/EÇD, Okul Öncesi Eğitim/OÖE alanı ile ilgili yeterli alt yapıya sahiptir. Bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri EÇD/OÖE süreçlerinde kullanır.X
PÇ2Erken Çocuk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde problem ve sorunlarını saptar, inceler, analiz eder, tanımlar, çözümüne yönelik uygun analitik yöntemler ile teknikleri seçer ve uygular.X
PÇ3Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim alanının bileşen ve paydaşlarını bilir, belirler. İlgili, yetkili tüm katılımcıların katkı sağlayıcıların sürece katılımına yönelik planlama, etkinlikler organize eder, uygular.X
PÇ4Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinin gereksinim ve sorunlarını karşılamak üzere gerçekçi vizyon ve projeksiyon tasarımları geliştirir, çözüm ve önerilerini uygular.X
PÇ5Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçer, kullanır. Bilişim teknolojilerini en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin bir biçimde kullanır.X
PÇ6Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinde uygulamaya dönük gezi, gözlem, inceleme, araştırma, proje yapar. Ulaştığı bulgu, sonuç ve kazanımları analiz eder, yorumlar.X
PÇ7Erken Çocukluk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde bilgiyi elde etmek tekniklerini bilir. Bu amaçla kaynak araştırmaları yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ8Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ9Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; öğrenmeye açık olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
PÇ10Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
PÇ11Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim tüm mesleki uygulama süreçlerinde sağlık, çevre ve güvenlik konularında bilinç sahibidir; çalışma ve uygulamalarının hukuki sonuçlarının farkındadır.X
PÇ12Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreçlerinde ki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyonun farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi7.002.0014.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.009.009.0000
6Uygulama14.003.0042.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü116
Toplam İş Yükü / 25 (s)116 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"