Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Anne - Baba Eğitimi OOE 4012016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ailenin tanımı, temel özellikleri ve aile çeşitleri, Aile kuramları, Bir sistem olarak ailenin işlevleri, Aile eğitiminin tanımı, önemi ve amaçları, Dünya'da ve Türkiye'de uygulanan aile eğitim programları, Yetişkin psikolojisi ve yetişkin eğitimi, Anne baba çocuk iletişimi, Çocuklarda sık görülen uyum sorunları, Boşanma ve çocuk, Kayıp, Yas ve Çocuk, Kardeşler arası ilişkiler ve kardeş kıskançlığı, Aile içi demokrasi, çocuk hakları, çocuk istismarı ve ihmali hakkında bilgi edinilmesini sağlamak.
Dersin İçeriğiAilenin tanımı, temel özellikleri ve aile çeşitleri, Aile kuramları, Bir sistem olarak ailenin işlevleri, Aile eğitiminin tanımı, önemi ve amaçları, Dünya'da ve Türkiye'de uygulanan aile eğitim programları, Yetişkin psikolojisi ve yetişkin eğitimi, Anne baba çocuk iletişimi, Çocuklarda sık görülen uyum sorunları, Boşanma ve çocuk, Kayıp, Yas ve Çocuk, Kardeşler arası ilişkiler ve kardeş kıskançlığı, Aile içi demokrasi, çocuk hakları, çocuk istismarı ve ihmali hakkında bilgi edinilmesini sağlamak.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Çocuğun gelişimi ve eğitiminde ailenin rolünü tanır. 1, 2A
ÖÇ2Türkiye ve yurt dışında uygulanan aliye yönelik programları karşılaştırır.1, 2, 3, 5, 12, 14A, C
ÖÇ3Aileye yönelik hazırlanmış eğitim programını sınıfta uygular.1, 2, 3, 5, 6, 12, 14A, C
ÖÇ4Aileye yönelik hazırlanmış eğitim program, model ve projeleri bulunduğu kültürel ve sosyal ortama göre irdeler.1, 2, 3, 5, 6, 12, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma, Aile nedir? İletişim Nedir? Nasıl bir ailede büyüdünüz?
2. HaftaDuygusal Zekâ: Duyguları tanıma, Duygusal zekânın aşamaları
3. HaftaAile içi iletişimde duyguları tanıma, anlama, geliştirme: Etkinlik Örnekleri
4. HaftaAile Eğitimi: Amacı, Önemi, İlkeleri: Tanışma, Kaynaşma Etkinlik Örnekleri
5. HaftaAile Eğitimi Programlarının Geliştirilmesi, Değerlendirilmesi, Etik İlkeler
6. HaftaOkul Öncesi Eğitimde Aile Katılımı: Tanımlar, Önemi, Amacı, Kazanımlar, Gelişim Süreci
7. HaftaTürlerine göre aile katılım çalışmaları, engelleyen faktörler: Etkinlik Örnekleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAile Eğitiminde Kullanılan Teknik, Yöntem ve Materyaller: Etkinlik Örnekleri
10. HaftaAile Eğitiminde Kullanılan Teknik, Yöntem ve Materyaller: Etkinlik Örnekleri
11. HaftaAile İçi İletişim Etkinlikleri
12. HaftaAile İçi İletişim Etkinlikleri
13. HaftaAile İçi İletişim Etkinlikleri
14. HaftaAile İçi İletişim Etkinlikleri
15. HaftaDünyadan ve Türkiye'den Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Aile Eğitimi Programları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTemel Z. F. ( Ed.). (2013). Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık Yıldız, T. G. (Ed.). (2014) Anne Baba Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi Çağdaş, A. ve Şahin Seçer, Z. (2015). Anne-Baba Eğitimi, Ankara: Eğiten Kitap
Diğer KaynaklarAksoy, A. B., (2015). Aile Eğitimi ve Katılımı. Ankara: Hedef Berger, E. H., (2004). Parents as Partners in Education: Families and Schools Working Together. Ohio: Pearson Chapman G. (1997). 5 Sevgi Dili. İstanbul: Sistem Yayıncılık Chapman G., Campbell R. (2003). Çocuklar için Beş Sevgi Dili. İstanbul: Sistem Yayıncılık Goleman D. (2014). Duygusal Zeka. İstanbul: Varlık Yayınları Gordon T. (2015). Etkili Anne-Baba Eğitimi. İstanbul: Profil Yayıncılık Gordon T. (2015). Etkili Anne-Baba Eğitiminde Uygulamalar. İstanbul: Profil Yayıncılık Karapınar, A.Ş. (2015). Yaratıcı Drama Yöntemi ile Anne-Baba Eğitimi: Uygulama Rehberi. Ankara: Nobel Sayar K., Bağlan F. (2014). Koruyucu Psikoloji. İstanbul: Timaş Yayınları Tarhan N. (2010). Duyguların Dili Duygusal Zekaya Yeni Bir yorum. İstanbul: Timaş Yayınları Türküm A. S.(Ed.). (2013). Anne Baba Eğitimi. Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayını
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Erken Çocukluk Dönemi/EÇD, Okul Öncesi Eğitim/OÖE alanı ile ilgili yeterli alt yapıya sahiptir. Bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri EÇD/OÖE süreçlerinde kullanır.X
PÇ2Erken Çocuk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde problem ve sorunlarını saptar, inceler, analiz eder, tanımlar, çözümüne yönelik uygun analitik yöntemler ile teknikleri seçer ve uygular.X
PÇ3Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim alanının bileşen ve paydaşlarını bilir, belirler. İlgili, yetkili tüm katılımcıların katkı sağlayıcıların sürece katılımına yönelik planlama, etkinlikler organize eder, uygular.X
PÇ4Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinin gereksinim ve sorunlarını karşılamak üzere gerçekçi vizyon ve projeksiyon tasarımları geliştirir, çözüm ve önerilerini uygular.X
PÇ5Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçer, kullanır. Bilişim teknolojilerini en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin bir biçimde kullanır.X
PÇ6Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinde uygulamaya dönük gezi, gözlem, inceleme, araştırma, proje yapar. Ulaştığı bulgu, sonuç ve kazanımları analiz eder, yorumlar.X
PÇ7Erken Çocukluk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde bilgiyi elde etmek tekniklerini bilir. Bu amaçla kaynak araştırmaları yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ8Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ9Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; öğrenmeye açık olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
PÇ10Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
PÇ11Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim tüm mesleki uygulama süreçlerinde sağlık, çevre ve güvenlik konularında bilinç sahibidir; çalışma ve uygulamalarının hukuki sonuçlarının farkındadır.X
PÇ12Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreçlerinde ki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyonun farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.003.003.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.003.003.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"