Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri EGB 4522016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, eğitim alanında farklı araştırmaların nasıl yapılacağı konusunda pratik bilgi vermek.
Dersin İçeriği1. Araştırmanın tabiatı, 2. Geriye dönük araştırma, 3. Gelişimsel araştırma, 4.Tarama araştırması, 5. Vaka/durum araştırması, 6.İlinti araştırması, 7. Geriye dönük araştırma, 8. Deneyler, Yarı-deneyler, Tek-vaka araştırması, 9. Eylem araştırması, 10. Doğrulama, 11. Mülakat, 12. Eğitim araştırmaları ve sosyal araştırmalarda etik.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramlarını yorumlar.1, 2, 3A, C
ÖÇ2Bilimsel Araştırmanın Sosyal Bilimler Açısından Önemini tartışır.1, 2, 3A, C
ÖÇ3Bilimsel Araştırma Teknik ve Metotlarını açıklar.1, 2, 3A, C
ÖÇ4Nitel Ve Nicel Araştırmaları yorumlar ve farklı, ortak yönlerini tartışır.1, 2, 3A, C
ÖÇ5Veri Toplama Yöntem ve Tekniklerini kullanır.1, 2, 3A, C
ÖÇ6Bilimsel araştırmanın raporlaştırılmasını uygular.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaBilimsel Araştırmanın Temel Kavramlarını bilir
3. HaftaBilimsel Araştırmanın Sosyal Bilimler Açısından Önemin,bilir
4. HaftaBilimsel Araştırma Teknik Ve Metotlarını karşılaştırır
5. HaftaNitel Ve Nicel Araştırmaları bilir
6. HaftaVeri Toplama Yöntem Ve Tekniklerini kullanılır
7. HaftaVeri Analiz Tekniklerini kullanılır
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAnalizlerin Değerlendirilmesi Yorumlanmasını bilir
10. HaftaBilimsel Araştırma Raporu Ve Önerisi Hazırlar
11. HaftaEğitimsel Veriler Üzerindeki Temel İstatistik Hesaplamaları yapar
12. HaftaSosyal Bilimlerdeki Ölçme Kavramlarını bilir
13. HaftaHipotez Test Eder
14. Haftaevren ve örneklem hazırlar
15. Haftagenel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuCohen, L. & Manion, L. (2011). Research Methods in education. Routledge Karasar, N,.Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Ankara, 1991.
Diğer KaynaklarSeyidoğlu, H,.Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara, 1998. Şimşek, H,veYıldırım, A,.Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,Ankara, 2000.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Erken Çocukluk Dönemi/EÇD, Okul Öncesi Eğitim/OÖE alanı ile ilgili yeterli alt yapıya sahiptir. Bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri EÇD/OÖE süreçlerinde kullanır.X
PÇ2Erken Çocuk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde problem ve sorunlarını saptar, inceler, analiz eder, tanımlar, çözümüne yönelik uygun analitik yöntemler ile teknikleri seçer ve uygular.X
PÇ3Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim alanının bileşen ve paydaşlarını bilir, belirler. İlgili, yetkili tüm katılımcıların katkı sağlayıcıların sürece katılımına yönelik planlama, etkinlikler organize eder, uygular.X
PÇ4Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinin gereksinim ve sorunlarını karşılamak üzere gerçekçi vizyon ve projeksiyon tasarımları geliştirir, çözüm ve önerilerini uygular.X
PÇ5Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçer, kullanır. Bilişim teknolojilerini en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin bir biçimde kullanır.X
PÇ6Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinde uygulamaya dönük gezi, gözlem, inceleme, araştırma, proje yapar. Ulaştığı bulgu, sonuç ve kazanımları analiz eder, yorumlar.X
PÇ7Erken Çocukluk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde bilgiyi elde etmek tekniklerini bilir. Bu amaçla kaynak araştırmaları yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ8Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ9Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; öğrenmeye açık olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
PÇ10Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
PÇ11Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim tüm mesleki uygulama süreçlerinde sağlık, çevre ve güvenlik konularında bilinç sahibidir; çalışma ve uygulamalarının hukuki sonuçlarının farkındadır.X
PÇ12Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreçlerinde ki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyonun farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.005.0080.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.002.0010.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav2.001.002.0000
5Ödev3.001.003.0000
6Uygulama1.001.001.0000
7Final2.002.004.0000
Toplam İş Yükü101
Toplam İş Yükü / 25 (s)101 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"