Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri II EGB 2582016 - 2017T : 2+U : 244.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Musa BARDAK , Öğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenmenin üst düzeyde gerçekleşmesi için öğretim programının işlenmesinde kullanılacak özel yöntemleri kazandırmak. Yenilikçi öğretim yöntemlerinin öğrenciler tarafından anlaşılmasını sağlamak. Öğretmen olarak görev yapacakları okullarda ve akademik çalışmalarda, özel ve yenilikçi yöntemlerin kullanılması hususunda öğrencileri yetkin hale getirmek.
Dersin İçeriğiÖzel Öğretim Yöntemleri, Yenilikçi Öğretim Yöntemleri, Özel Yöntemlere Göre Ders Hazırlanması
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler okulun fiziksel düzeninin önemini açıklar. 1, 2, 3, 5A, C
ÖÇ2Öğrenciler uygun sınıf yerleşim düzenleri oluşturur. 1, 2, 3, 5, 6A, C
ÖÇ3Öğrenciler sınıfta uygulanan yöntem ve teknikleri açıklar 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15A, F
ÖÇ4Öğrenciler çeşitli yöntem ve teknikleri sınıfta uygular 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 15A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaOkul öncesi öğretim ortamlarının incelenmesi (Gelişim özelliklerini gözden geçirme, olumlu sınıf iklimi oluşturma, uygun materyal tasarımının önemi)
2. HaftaOkul öncesi eğitimde kullanılabilecek öğretim yöntemlerine genel bakış
3. HaftaDrama yöntemi uygulamalarının faydaları ve sınırlılıkları
4. HaftaOyun yöntemi uygulamalarının faydaları ve sınırlılıkları
5. HaftaProblem çözme yöntemi uygulamalarının faydaları ve sınırlılıkları
6. HaftaGezi-gözlem yöntemi uygulamalarının faydaları ve sınırlılıkları
7. HaftaDeney laboratuvar yöntemi uygulamalarının faydaları ve sınırlılıkları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTartışma (soru-cevap) yöntemi uygulamalarının faydaları ve sınırlılıkları
10. HaftaBenzetişim (analoji) yöntemi uygulamalarının faydaları ve sınırlılıkları
11. HaftaAnlatım (gösteri) yöntemi uygulamalarının faydaları ve sınırlılıkları
12. HaftaMikroöğretim uygulamaları
13. HaftaMikroöğretim uygulamaları
14. HaftaMikroöğretim uygulamaları
15. HaftaMikroöğretim uygulamaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1) BLOOM,B.S., (1995). İNSAN NİTELİKLERİ ve OKULDA ÖĞRENME. Çev. ÖZÇELİK, D.A., ANKARA, M.E.B. YAYINLARI 2) DEMİREL, Ö. (2016). YABANCI DİL ÖĞRETİMİ. ANKARA. PEGEM AKADEMİ.
Diğer Kaynaklar1) ANDERSON, L.W. VE KRATHWHOL.(2014). ÖĞRENME ve DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BİR SINIFLANDIRMA. Çev. ÖZÇELİK, D.A., ANKARA. PEGEM AKADEMİ. 2) DEMİREL, Ö. (2013). ELT METHODOLOGY. ANKARA. PEGEM AKADEMİ.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Erken Çocukluk Dönemi/EÇD, Okul Öncesi Eğitim/OÖE alanı ile ilgili yeterli alt yapıya sahiptir. Bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri EÇD/OÖE süreçlerinde kullanır.X
PÇ2Erken Çocuk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde problem ve sorunlarını saptar, inceler, analiz eder, tanımlar, çözümüne yönelik uygun analitik yöntemler ile teknikleri seçer ve uygular.X
PÇ3Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim alanının bileşen ve paydaşlarını bilir, belirler. İlgili, yetkili tüm katılımcıların katkı sağlayıcıların sürece katılımına yönelik planlama, etkinlikler organize eder, uygular.X
PÇ4Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinin gereksinim ve sorunlarını karşılamak üzere gerçekçi vizyon ve projeksiyon tasarımları geliştirir, çözüm ve önerilerini uygular.X
PÇ5Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçer, kullanır. Bilişim teknolojilerini en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin bir biçimde kullanır.X
PÇ6Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinde uygulamaya dönük gezi, gözlem, inceleme, araştırma, proje yapar. Ulaştığı bulgu, sonuç ve kazanımları analiz eder, yorumlar.X
PÇ7Erken Çocukluk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde bilgiyi elde etmek tekniklerini bilir. Bu amaçla kaynak araştırmaları yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ8Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ9Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; öğrenmeye açık olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
PÇ10Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
PÇ11Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim tüm mesleki uygulama süreçlerinde sağlık, çevre ve güvenlik konularında bilinç sahibidir; çalışma ve uygulamalarının hukuki sonuçlarının farkındadır.X
PÇ12Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreçlerinde ki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyonun farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi2.001.002.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama16.002.0032.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"