Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İstatistik IST 3012016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İstatistikle ilgili temel kavramları kullanmak, toplanan verilerin tablo ve grafiklerle anlamlı hale getirmek, basit korelasyon ve betimsel istatistiklere ilişkin uygulama ve analizleri yapmak ve bu analizleri yorumlamak ile ilgili becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiİstatistikle ilgili temel kavramları kullanmak, toplanan verilerin tablo ve grafiklerle anlamlı hale getirmek, basit korelasyon ve betimsel istatistiklere ilişkin uygulama ve analizleri yapmak ve bu analizleri yorumlamak ile ilgili becerileri kazandırmaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İstatistik bilimi hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 4A
ÖÇ2Temel istatistik kavramları tanımlar1, 2, 4A
ÖÇ3Verilerin düzenleneme ve sunma becerileri kazanır1, 2, 4A
ÖÇ4Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini açıklar1, 2, 4A
ÖÇ5Güven aralığı ve hipotez testleri hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 4A
ÖÇ6Regresyon ve korelasyon hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİstatistiğe Giriş ve Temel Kavramlar1. Bölüm
2. HaftaMerkezi Eğilim Ölçüleri2. Bölüm
3. HaftaDağılım Ölçüleri3. Bölüm
4. HaftaOlasılık Kavramı ve Temel Olasılık Yöntemleri4. Bölüm
5. HaftaNormal Dağılım5. Bölüm
6. HaftaGüven Aralığı6. Bölüm
7. Haftaİstatistiksel Hipotez Test Etme7. Bölüm
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaZ Test İle İlgili Hipotez Testleri7. Bölüm
10. HaftaT Testi İle İlgili Hipotez Testleri7. Bölüm
11. HaftaParametrik Olmayan Testler8. Bölüm
12. HaftaParametrik Olmayan Testler8. Bölüm
13. HaftaKolerasyon Analizi9. Bölüm
14. HaftaRegresyon Analizi9. Bölüm
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuStatistics for The Behavioral and Social Sciences : A Brief Course. Arthur Aron, Elaine N. Aron, Elliot Coups. Pearson (2010)
Diğer KaynaklarBüyüköztürk, Ş,. Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2002.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Erken Çocukluk Dönemi/EÇD, Okul Öncesi Eğitim/OÖE alanı ile ilgili yeterli alt yapıya sahiptir. Bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri EÇD/OÖE süreçlerinde kullanır.X
PÇ2Erken Çocuk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde problem ve sorunlarını saptar, inceler, analiz eder, tanımlar, çözümüne yönelik uygun analitik yöntemler ile teknikleri seçer ve uygular.X
PÇ3Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim alanının bileşen ve paydaşlarını bilir, belirler. İlgili, yetkili tüm katılımcıların katkı sağlayıcıların sürece katılımına yönelik planlama, etkinlikler organize eder, uygular.X
PÇ4Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinin gereksinim ve sorunlarını karşılamak üzere gerçekçi vizyon ve projeksiyon tasarımları geliştirir, çözüm ve önerilerini uygular.X
PÇ5Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçer, kullanır. Bilişim teknolojilerini en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin bir biçimde kullanır.X
PÇ6Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinde uygulamaya dönük gezi, gözlem, inceleme, araştırma, proje yapar. Ulaştığı bulgu, sonuç ve kazanımları analiz eder, yorumlar.X
PÇ7Erken Çocukluk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde bilgiyi elde etmek tekniklerini bilir. Bu amaçla kaynak araştırmaları yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ8Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ9Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; öğrenmeye açık olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
PÇ10Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
PÇ11Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim tüm mesleki uygulama süreçlerinde sağlık, çevre ve güvenlik konularında bilinç sahibidir; çalışma ve uygulamalarının hukuki sonuçlarının farkındadır.X
PÇ12Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreçlerinde ki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyonun farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Kısa Sınav 35
5Kısa Sınav 45
6Ders Devam5
7Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav4.003.0012.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü83
Toplam İş Yükü / 25 (s)83 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"