Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Görsel Sanatlar Eğitimi OOE 3052016 - 2017T : 2+U : 245.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çeşitli sanatsal uygulama ve teknikler konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve bu bilgi ve becerilerin uygulamalarla geliştirilmesini sağlamaktır. Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.
Dersin İçeriğiOkul öncesinde görsel sanatlar eğitimi; Okul öncesinde görsel sanatlar eğitiminin kuramsal temelleri; Okul öncesi görsel sanatlar eğitiminde yaratıcılık; Okul öncesinde öğrencilerin gelişim alanlarına göre görsel sanatlar eğitimi; Okul öncesinde görsel sanatlar eğitimi uygulamaları ve ilkeleri; Okul öncesinde teknoloji destekli görsel sanatlar; Okul öncesi görsel sanatlar eğitiminde disiplinler arası çalışmalar; Okul öncesi görsel sanatlar eğitimi sürecinde değerlendirme; Sanat öğretiminde uygulamalar çizgisel çalışmalar, imge tasarım çalışmaları ve perspektif renkli çalışmalar; Sanat öğretiminde uygulamalar kolay baskı teknikleri ve kazı çalışması; Sanat öğretiminde uygulamalar kağıt çalışmaları iki boyutlu kağıt çalışmaları, üç boyutlu kağıt çalışmaları; Sanat öğretiminde uygulamalar kolaj çalışmaları; Atık malzeme tasarım çalışmaları; Dönem boyunca yapılan çalışmaların sergilenmesi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sanat gelişimini desteklemede eğitimcinin, ebeveyn ve yetişkinlerin rolü ve görevini açıklar.5, 12D
ÖÇ2Erken çocuk dönemine yaratıcılığı ve sanat gelişimini destekleyen eğitim program ve ortamları uyarlar.7, 8, 15F
ÖÇ3Sanatın tanımı, kapsamı, önemi, sanat ve gelişim alanları arasındaki ilişki, erken çocukluk döneminde sanat gelişimi ve çocuğun sanatsal gelişim evrelerini analiz eder.3, 14A
ÖÇ4Erken çocukluk döneminde sanat çalışmalarının eğitim programındaki yerini analiz eder.1, 2, 8, 16A, D
ÖÇ5Çocuk resim ve çizim eylemlerinde tasarım elemanları, görsel sanat etkinliklerini (çizim, boyama, baskı, heykel, müzik, dans, müze ve dramatik etkinlikler) organize eder.1, 3, 14A, F
ÖÇ6Çocukların görsel sanat etkinliklerini sanatsal yönden değerlendirir.1, 4F
ÖÇ7Okulöncesi eğitiminde sanat eğitiminin önemini kavrar. 1, 2, 3, 4A, D, F
ÖÇ8Çocuklara sanat eğitiminin neler kazandırdığını bilir.1, 2, 3, 4A, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin içeriğinin tanıtılması, okul öncesinde görsel sanatlar eğitimiKaynak kitap
2. HaftaOkul öncesinde görsel sanatlar eğitiminin kuramsal temelleriKaynak kitap
3. HaftaOkul öncesi görsel sanatlar eğitiminde yaratıcılıkKaynak kitap
4. HaftaOkul öncesinde öğrencilerin gelişim alanlarına göre görsel sanatlar eğitimiKaynak kitap
5. HaftaOkul öncesinde görsel sanatlar eğitimi uygulamaları ve ilkeleriKaynak kitap
6. HaftaOkul öncesinde teknoloji destekli görsel sanatlarKaynak kitap
7. HaftaOkul öncesi görsel sanatlar eğitiminde disiplinler arası çalışmalarKaynak kitap
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOkul öncesi görsel sanatlar eğitimi sürecinde değerlendirmeKaynak kitap
10. HaftaSanat öğretiminde uygulamalar çizgisel çalışmalar, imge tasarım çalışmaları ve perspektif renkli çalışmalarKaynak kitap
11. HaftaSanat öğretiminde uygulamalar kolay baskı teknikleri ve kazı çalışmasıKaynak kitap
12. HaftaSanat öğretiminde uygulamalar kağıt çalışmaları iki boyutlu kağıt çalışmaları, üç boyutlu kağıt çalışmalarıKaynak kitap
13. HaftaSanat öğretiminde uygulamalar kolaj çalışmalarıKaynak kitap
14. HaftaAtık malzeme tasarım çalışmalarıKaynak kitap
15. HaftaDönem boyunca yapılan çalışmaların sergilenmesiKaynak kitap
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAbacı, O., (2000). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ayaydın, A., Mercin L., Şahan M., Süzen H., Geçen F., (2013). Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar, Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık Alakuş, A., (2009). Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi, Ankara: Pegem Yayıncılık Yavuzer, H., (1992). Resimleriyle Çocuk, İstanbul: Remzi Yayıncılık
Diğer KaynaklarGürtuna, S., (2003), Çocuk ve Sanat, İstanbul: Morpa Kültür Yayıncılık Buyurgan, S., (2007), Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Ankara: Pegem Yayıncılık Kehnemuyi, Z. (2013). Çocuğun Görsel Sanat Eğitimi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Diğler, M. (2012). Okul Öncesinde Resim Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama7.002.0014.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"