Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Drama OOE 2062016 - 2017T : 2+U : 244.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Drama bir düşünceyi beden diliyle devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Grup etkinliği olan drama iletişim esasına dayanır. Grup üyelerinin kendisiyle ve diğer üyelerle birbirine dokunarak kurulan güven ortamında doğaçlamalar yoluyla gelişen bir yaratma süreci yaşanır. Dramanın amacı bireye bu süreci yaşatmaktır.
Dersin İçeriğiDrama bir düşünceyi beden diliyle devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Grup etkinliği olan drama iletişim esasına dayanır. Grup üyelerinin kendisiyle ve diğer üyelerle birbirine dokunarak kurulan güven ortamında doğaçlamalar yoluyla gelişen bir yaratma süreci yaşanır. Dramanın amacı bireye bu süreci yaşatmaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler drama kavramının tanımını ve anlamını tanımlar. 1, 3C, F
ÖÇ2Öğrenciler dramanın bir yöntem olarak eğitim-öğretimdeki gerekliliğini açıklar. 1, 3, 4C, F
ÖÇ3Öğrenciler drama türlerini listeler; dramanın dramatizasyon, tiyatro ve oyundan farklılıklarını karşılaştırır. 1, 3, 4, 8, 13C, F
ÖÇ4Öğrenciler dramanın yurt dışındaki ve Türkiye deki tarihsel gelişimini tartışır. 1C, F
ÖÇ5Öğrenciler eğitimde dramanın temel öğelerini ve aşamalarını açıklar. 1, 3, 4, 6, 12, 13C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma, Ders hakkında genel bilgilendirme
2. HaftaDramada Temel Kavramlar, Drama Aşamaları / Isınma Çalışmaları
3. HaftaDramanın Önemi, Drama İlkeleri / Dramatizasyon
4. HaftaOyunun Önemi, Drama-Oyun İlişkisi / Dramatik Oyun
5. HaftaDrama Oyun Alanı Hazırlama İlkeleri, Drama Araç ve Gereçleri / Drama (Yaratıcı Drama)
6. HaftaOyunlar-Doğaçlamalar
7. HaftaDrama Etkinlik Planı Hazırlama-Değerlendirme / Öykü Oluşturma
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta1. Grup sunu / Toplumsal Konular ve Drama
10. Hafta2. Grup Sunu / Sosyal Yaşama İlişkin Oyunlar
11. Hafta3. Grup Sunu / İmgelemi Geliştirici Oyunlar
12. Hafta4. Grup Sunu / Oyun Kurma Çalışmaları
13. Hafta5. Grup Sunu / Pandomim (Sözsüz Oyun)
14. Hafta6. Grup Sunu / Kukla
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAksan, S. (2005). Okul Öncesinde Drama ve Drama Yoluyla Sanat Eğitimi. İstanbul: Nobel Yayınları. Farmer, D. (2007). 101 Drama Games and Activities. David Wood OBE. HowExpert Press ve Johnson, Julie. (2016). How to Teach Drama to Kids. CreateSpace Independent Publishing Platform. Ömeroğlu, E. (2003). Okul Öncesi Eğitimde Drama. İstanbul: Kök Yayıncılık. Önder, A. (2003). Okul öncesi Çocukları İçin Eğitici Drama. İstanbul: Morpa Yayınevi.
Diğer KaynaklarSan, İ. (1993). Drama ve Öğretim Bilgisi. Ankara: Alman Kültür İşleri Kurulu Yayınları. San, İ. (1997). Drama Maske Müze. Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Erken Çocukluk Dönemi/EÇD, Okul Öncesi Eğitim/OÖE alanı ile ilgili yeterli alt yapıya sahiptir. Bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri EÇD/OÖE süreçlerinde kullanır.X
PÇ2Erken Çocuk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde problem ve sorunlarını saptar, inceler, analiz eder, tanımlar, çözümüne yönelik uygun analitik yöntemler ile teknikleri seçer ve uygular.X
PÇ3Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim alanının bileşen ve paydaşlarını bilir, belirler. İlgili, yetkili tüm katılımcıların katkı sağlayıcıların sürece katılımına yönelik planlama, etkinlikler organize eder, uygular.X
PÇ4Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinin gereksinim ve sorunlarını karşılamak üzere gerçekçi vizyon ve projeksiyon tasarımları geliştirir, çözüm ve önerilerini uygular.X
PÇ5Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçer, kullanır. Bilişim teknolojilerini en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin bir biçimde kullanır.X
PÇ6Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinde uygulamaya dönük gezi, gözlem, inceleme, araştırma, proje yapar. Ulaştığı bulgu, sonuç ve kazanımları analiz eder, yorumlar.X
PÇ7Erken Çocukluk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde bilgiyi elde etmek tekniklerini bilir. Bu amaçla kaynak araştırmaları yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ8Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ9Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; öğrenmeye açık olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
PÇ10Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
PÇ11Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim tüm mesleki uygulama süreçlerinde sağlık, çevre ve güvenlik konularında bilinç sahibidir; çalışma ve uygulamalarının hukuki sonuçlarının farkındadır.X
PÇ12Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreçlerinde ki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyonun farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Uygulama 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev16.001.0016.0000
6Uygulama1.003.003.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"