Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim Sosyolojisi EGB 2512016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Latife KABAKLI ÇİMEN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Latife KABAKLI ÇİMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim ve öğretimle toplumsal yapı/kültür ve aile, ekonomi, devlet, din, hukuk gibi sosyal kurumlar arasındaki karşılıklı ilişkilerin anlaşılmasını sağlamak. Toplum tipleri ve eğitim sistemi arasındaki ilişki, toplumun gelişmişlik düzeyi ve eğitim arasındak ilişki, eğitimin kalkınmadaki rolü ve işlevi konularında bilgi ve vizyon kazandırmak.
Dersin İçeriğiSosyoloji ve Eğitim Sosyolojisinin temel kavramlarının tanıtımı ve işlenmesi; Eğitim ile Sosyolojinin İlişkisi; Eğitim Sosyolojisinin gelişimi; Türkiye’de Eğitim Sosyolojisi; Türk Eğitim Sisteminin sosyolojik analizi. Okul ve toplum ilişkisi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyolojinin temel kavramlarını açıklar.1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ2Eğitim sosyolojisinin temel kavramlarını açıklar.1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ3Eğitim ile sosyolojinin temel kavramları arasında ilişki kurar.1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ4Eğitim sosyolojisi kuramlarını açıklar.1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ5Eğitim kurumlarının yapısını ve işleyişini çözümler ve açıklar.1, 2, 3, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEĞİTİM SOSYOLOJİSİNİN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİKaynak kitabın ilgili bölümleri
2. HaftaEĞİTİM SOSYOLOJİSİNDE KURAMLARKaynak kitabın ilgili bölümleri
3. HaftaEĞİTİMİN ve TOPLUMKaynak kitabın ilgili bölümleri
4. HaftaKÜLTÜRKaynak kitabın ilgili bölümleri
5. HaftaSOSYALLEŞMEKaynak kitabın ilgili bölümleri
6. HaftaTOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EĞİTİMKaynak kitabın ilgili bölümleri
7. HaftaTOPLUMSAL HAREKETLİLİK VE EĞİTİMKaynak kitabın ilgili bölümleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTOPLUMSAL YABANCILAŞMA VE EĞİTİMKaynak kitabın ilgili bölümleri
10. HaftaTOPLUMSAL DEĞİŞME VE EĞİTİMKaynak kitabın ilgili bölümleri
11. HaftaMEDYA VE EĞİTİMKaynak kitabın ilgili bölümleri
12. HaftaGÖÇ VE EĞİTİMKaynak kitabın ilgili bölümleri
13. HaftaKÜRESELLEŞME VE EĞİTİMKaynak kitabın ilgili bölümleri
14. HaftaÖĞRETMENİN STATÜ VE ROLLERİKaynak kitabın ilgili bölümleri
15. HaftaGENEL DEĞERLENDİRMEKaynak kitabın ilgili bölümleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Eğitim Sosyolojisi, Ed. Adnan BOYACI Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012 2.Tezcan Mahmut (2012) Eğitim Sosyolojisi, Anı Yayıncılık,13. Baskı, Ankara.
Diğer KaynaklarÖzdemir, M. Çağatay. (2014). Eğitim Sosyolojisi, Pegem Akademi, Ankara Şenay YAPICI .(2000). Türk Toplumunda Aile ve Eğitim İlişkisi, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/4 Fall 2010 E.Nihal Ahioğlu-Lindberg (2012). Çocuk Yetiştirme Açısından Türkiye'de Çocukluğun Tarihi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (Ocak 2012/I), ss. 41-52 1.Grigory PETROV, Beyaz Zambaklar Ülkesinde 2.Grigory PETROV, İdeal Öğretmen 3.Doğan CÜCELOĞLU, Savaşçı
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Erken Çocukluk Dönemi/EÇD, Okul Öncesi Eğitim/OÖE alanı ile ilgili yeterli alt yapıya sahiptir. Bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri EÇD/OÖE süreçlerinde kullanır.X
PÇ2Erken Çocuk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde problem ve sorunlarını saptar, inceler, analiz eder, tanımlar, çözümüne yönelik uygun analitik yöntemler ile teknikleri seçer ve uygular.X
PÇ3Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim alanının bileşen ve paydaşlarını bilir, belirler. İlgili, yetkili tüm katılımcıların katkı sağlayıcıların sürece katılımına yönelik planlama, etkinlikler organize eder, uygular.X
PÇ4Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinin gereksinim ve sorunlarını karşılamak üzere gerçekçi vizyon ve projeksiyon tasarımları geliştirir, çözüm ve önerilerini uygular.X
PÇ5Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçer, kullanır. Bilişim teknolojilerini en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin bir biçimde kullanır.X
PÇ6Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinde uygulamaya dönük gezi, gözlem, inceleme, araştırma, proje yapar. Ulaştığı bulgu, sonuç ve kazanımları analiz eder, yorumlar.X
PÇ7Erken Çocukluk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde bilgiyi elde etmek tekniklerini bilir. Bu amaçla kaynak araştırmaları yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ8Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ9Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; öğrenmeye açık olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
PÇ10Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
PÇ11Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim tüm mesleki uygulama süreçlerinde sağlık, çevre ve güvenlik konularında bilinç sahibidir; çalışma ve uygulamalarının hukuki sonuçlarının farkındadır.X
PÇ12Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreçlerinde ki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyonun farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 15
3Ödev 25
4Ödev 45
5Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.006.0018.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"