Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I OOE 2072016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Fatma YAŞAR EKİCİ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Fatma YAŞAR EKİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gelişim ile ilgili temel kavram ve ilkelerin, erken çocukluk döneminde fiziksel, bilişsel gelişim ve dil gelişimi ve ilgili kavramların, kuramların bilgisinin kazanımını sağlamak
Dersin İçeriğiGelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim ilkeleri ve gelişimi etkileyen etmenler, fiziksel gelişim ve fiziksel gelişimle ilgili temel kavramlar, doğum öncesi ve doğum sonrası (yeni doğan) fiziksel gelişim, erken çocukluk döneminde fiziksel gelişim, bilişsel gelişim ve bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlar, Piaget'in Bilişsel gelişim kuramı, Vygotsky'nin sosyo-kültürel biliş kuramı, Bruner'in bilişsel gelişim kuramı, Bandura'nın sosyal-bilişsel (gözlem yoluyla öğrenme) kuramı, Dil gelişimi ve dil gelişimi ile ilgili temel kavramlar, Vygotsky ve Piaget'e göre dil gelişimi ve Dil gelişim evreleri, Dil gelişimi kuramları (davranışçı, sosyal etkileşimci, nativist ve biyolojik temelli görüş)
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Gelişimle ilgili temel kavramları tanımlar.1, 2, 3B
ÖÇ2Gelişim ilkeleri ve gelişimi etkileyen etmenleri açıklar.1, 2, 3B
ÖÇ3Fiziksel gelişim ve fiziksel gelişimle ilgili temel kavramları açıklar.1, 2, 3B
ÖÇ4Doğum öncesi ve doğum sonrası (yeni doğan) fiziksel gelişimi açıklar.1, 2, 3B
ÖÇ5Bilişsel gelişim ve bilişsel gelişimle ilgili temel kavramları tanımlar.1, 2, 3B
ÖÇ6Vygotsky'nin sosyo-kültürel biliş kuramını açıklar.1, 2, 3B
ÖÇ7Bruner'in bilişsel gelişim kuramını açıklar.1, 2, 3B
ÖÇ8Bandura'nın sosyal-bilişsel (gözlem yoluyla öğrenme) kuramını açıklar.1, 2, 3B
ÖÇ9Dil gelişimi ve dil gelişimi ile ilgili temel kavramları tanımlar.1, 2, 3B
ÖÇ10Vygotsky ve piaget'e göre dil gelişimi ve dil gelişim evrelerini açıklar.1, 2, 3B
ÖÇ11Dil gelişimi kuramlarını açıklar (davranışçı, sosyal etkileşimci, nativist ve biyolojik temelli görüş).1, 2, 3B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanıtımı Ve Dersin İşleyişiyle İlgili Genel Bilgiler
2. HaftaGelişimle İlgili Temel Kavramlar
3. HaftaGelişim İlkeleri ve Gelişimi Etkileyen Etmenler
4. HaftaFiziksel Gelişim ve Fiziksel Gelişimle İlgili Temel Kavramlar
5. HaftaDoğum Öncesi Ve Doğum Sonrası (Yeni Doğan) Fiziksel Gelişim
6. HaftaErken Çocukluk Döneminde Fiziksel Gelişim
7. HaftaBilişsel Gelişim ve Bilişsel Gelişimle İlgili Temel Kavramlar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaPiaget'in Bilişsel Gelişim Kuramı
10. HaftaVygotsky'nin Sosyo-Kültürel Biliş Kuramı
11. HaftaBruner'in Bilişsel Gelişim Kuramı
12. HaftaBandura'nın Sosyal-Bilişsel (Gözlem Yoluyla Öğrenme) Kuramı
13. HaftaDil Gelişimi Ve Dil Gelişimi İle İlgili Temel Kavramlar
14. HaftaVygotsky Ve Piaget'e Göre Dil Gelişimi Ve Dil Gelişim Evreleri
15. HaftaDil Gelişimi Kuramları (Davranışçı, Sosyal Etkileşimci, Nativist Ve Biyolojik Temelli Görüş)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1.Erken Çocukuk Döneminde Gelişim, Editör: Doç. Dr. M. Engin Deniz, Maya Akademi. 2.Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Ed. Eda KARGI, 2012, Pegem Akademi Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar1.Okul öncesi eğitim Programı -2012. Milli Eğitim Bakanlığı. 2.Çocukluk döneminde Gelişim, 2009, Doç. Dr. Mesude Atay, Kök yayıncılık. 3.Erken Çocukluk Eğitimi, İbrahim Diken, 2010. Anı Yayıncılık, Ankara. 4.Erken Çocukluk Döneminde Gelişim & Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı, Jeffrey Trawick Swith, 2013, Nobel Yayın Dağıtım. 5.Gelişim, Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Prof. Dr. Nuray Senemoğlu, PegemA Akademi 6.Dil Gelişimi, Prof. Dr. Nergis Güven, Prof. Dr. Servet Bal, Epsilon Yayınevi.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Erken Çocukluk Dönemi/EÇD, Okul Öncesi Eğitim/OÖE alanı ile ilgili yeterli alt yapıya sahiptir. Bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri EÇD/OÖE süreçlerinde kullanır.X
PÇ2Erken Çocuk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde problem ve sorunlarını saptar, inceler, analiz eder, tanımlar, çözümüne yönelik uygun analitik yöntemler ile teknikleri seçer ve uygular.X
PÇ3Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim alanının bileşen ve paydaşlarını bilir, belirler. İlgili, yetkili tüm katılımcıların katkı sağlayıcıların sürece katılımına yönelik planlama, etkinlikler organize eder, uygular.X
PÇ4Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinin gereksinim ve sorunlarını karşılamak üzere gerçekçi vizyon ve projeksiyon tasarımları geliştirir, çözüm ve önerilerini uygular.X
PÇ5Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçer, kullanır. Bilişim teknolojilerini en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin bir biçimde kullanır.X
PÇ6Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinde uygulamaya dönük gezi, gözlem, inceleme, araştırma, proje yapar. Ulaştığı bulgu, sonuç ve kazanımları analiz eder, yorumlar.X
PÇ7Erken Çocukluk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde bilgiyi elde etmek tekniklerini bilir. Bu amaçla kaynak araştırmaları yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ8Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ9Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; öğrenmeye açık olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
PÇ10Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
PÇ11Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim tüm mesleki uygulama süreçlerinde sağlık, çevre ve güvenlik konularında bilinç sahibidir; çalışma ve uygulamalarının hukuki sonuçlarının farkındadır.X
PÇ12Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreçlerinde ki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyonun farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.002.0028.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.008.008.0000
Toplam İş Yükü88
Toplam İş Yükü / 25 (s)88 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"