Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Çocukta Oyun Gelişimi OOE 2032016 - 2017T : 2+U : 246.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Okul öncesi eğitimde çocukların yaş grupları ve gelişimsel özelliklerine uygun olarak oyunun öneminin kavranması için bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiOkul öncesi eğitimde oyunun önemini ve oyun kuramlarını kavratmak, okul öncesi eğitim kurumlarında oyun saatini planlama ve uygulama becerisi kazandırmak, yaş ve gelişimsel özelliklere göre oyun materyallerini tanıtmak, oyun aracılığı ile çocuğu tanıma yöntemlerini kavratmak, eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarına yönelik oyun örnekleri ve yaratıcı materyal geliştirme becerisi kazandırmak, Türk kültürü ve farklı kültürlerdeki oyun ve oyuncakları tanıtmak
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler oyunun tarihsel gelişimini özetler1, 2A
ÖÇ2Öğrenciler oyun kuramlarını açıklar,1, 2A
ÖÇ3Öğrenciler oyun ile ilgili temel kavramları tanımlar 1, 2A
ÖÇ4Öğrenciler erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamalarını sıralar 1, 2, 12A
ÖÇ5Öğrenciler uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimini açıklar 1, 2, 12A
ÖÇ6Öğrenciler Türk kültüründe oyun ve oyuncak örnekleri verir 1, 2, 12A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKaynaşma oyunları
2. HaftaOyun nedir? Oyunun tarihi: İlk çağda oyun, Orta çağda oyun, Yeni-yakın çağda oyun
3. HaftaOyun Kuramları
4. HaftaOyunun çocuğun farklı gelişim alanları üzerine olumlu katkıları: Oyun örnekleri
5. HaftaOyun türleri, Oyun türlerine göre oyunun çocuğa sağladığı kazanımlar: Oyun örnekleri
6. HaftaOyun türleri, Oyun türlerine göre oyunun çocuğa sağladığı kazanımlar: Oyun örnekleri
7. HaftaOyun alanları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOyuncaklar: Önemi, Gelişime Katkıları, Türleri, Etkileri
10. HaftaOyun ve öğrenme deneyimleri: Etkinlik örnekleri
11. HaftaOyun ve öğrenme deneyimleri: Etkinlik örnekleri
12. HaftaOyun sırasında gözlem: Amacı, önemi, planlaması, yöntemleri, uygulamaları
13. HaftaOyun sırasında gözlem: Güçlü yönleri-sınırlılıkları, analizi-değerlendirilmesi, örnekleri
14. HaftaÖdev sunumları
15. HaftaÖdev sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTurla, A., Avcı, N. ve Ersoy Ö. (2006) Oyuncak, Televizyon, Bilgisayar ve Kitap: Çocuklar İçin Erken Uyarıcı Çevre, İstanbul: Morpa Yayınları Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun İstanbul: Morpa Yayınları Poyraz, H. (2003)Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak, Ankara: Anı Yayıncılık Özdoğan B.(2000) Çocuk ve Oyun: Çocuğa Oyunla Yardım, Ankara: Anı Yayıncılık
Diğer KaynaklarÖzdemir, N. (2006).Türk Çocuk Oyunları, Ankara: Akçağ Yayınları Johnson, J. E., (1999). Play and Early Childhood Development. New York: Longman Aksoy, A. B., (2015) Okul Öncesi Eğitimde Oyun. Ankara: Hedef Aral, N.,Köksal, A. Gürsoy, F. (2000) Okul Öncesinde Oyun. İstanbul: Yapa Yayınları Sevinç,M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul, Morpa Yayınevi Singer, D.G. & Singer, J.L. (2000) Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi İstanbul Gendaş Yayın Tan, M. (1993) Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu (Ed) Bekir Onur Tarih Vakfı Yurt Yayınları Arnold, A. (1995). Çocuğunuz ve Oyun. İstanbul Denge Yayınları Tortop, Ş. (2015). 99 Çocuk Oyunu ve Bilmeceler. İstanbul: Yasin Yayınevi Uluğ, O.M. (1997) Niçin Oyun? Istanbul Göçebe Yayın
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Erken Çocukluk Dönemi/EÇD, Okul Öncesi Eğitim/OÖE alanı ile ilgili yeterli alt yapıya sahiptir. Bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri EÇD/OÖE süreçlerinde kullanır.X
PÇ2Erken Çocuk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde problem ve sorunlarını saptar, inceler, analiz eder, tanımlar, çözümüne yönelik uygun analitik yöntemler ile teknikleri seçer ve uygular.X
PÇ3Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim alanının bileşen ve paydaşlarını bilir, belirler. İlgili, yetkili tüm katılımcıların katkı sağlayıcıların sürece katılımına yönelik planlama, etkinlikler organize eder, uygular.X
PÇ4Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinin gereksinim ve sorunlarını karşılamak üzere gerçekçi vizyon ve projeksiyon tasarımları geliştirir, çözüm ve önerilerini uygular.X
PÇ5Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçer, kullanır. Bilişim teknolojilerini en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin bir biçimde kullanır.X
PÇ6Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreç/lerinde uygulamaya dönük gezi, gözlem, inceleme, araştırma, proje yapar. Ulaştığı bulgu, sonuç ve kazanımları analiz eder, yorumlar.X
PÇ7Erken Çocukluk Dönemi/ Okul Öncesi Eğitimde bilgiyi elde etmek tekniklerini bilir. Bu amaçla kaynak araştırmaları yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ8Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.X
PÇ9Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; öğrenmeye açık olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.X
PÇ10Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.X
PÇ11Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim tüm mesleki uygulama süreçlerinde sağlık, çevre ve güvenlik konularında bilinç sahibidir; çalışma ve uygulamalarının hukuki sonuçlarının farkındadır.X
PÇ12Erken çocukluk dönemi/ Okul öncesi eğitim süreçlerinde ki uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyonun farkındadır, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 125
3Uygulama 125
4Final30
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.002.002.0000
6Uygulama16.002.0032.0000
7Final1.0012.0012.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"