Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Çocukta Oyun Gelişimi OOE 2032016 - 2017T : 2+U : 246.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Sebahat Tuba BOYNUEĞRİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Okul öncesi eğitimde çocukların yaş grupları ve gelişimsel özelliklerine uygun olarak oyunun öneminin kavranması için bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiOkul öncesi eğitimde oyunun önemini ve oyun kuramlarını kavratmak, okul öncesi eğitim kurumlarında oyun saatini planlama ve uygulama becerisi kazandırmak, yaş ve gelişimsel özelliklere göre oyun materyallerini tanıtmak, oyun aracılığı ile çocuğu tanıma yöntemlerini kavratmak, eğitsel amaçlar doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarına yönelik oyun örnekleri ve yaratıcı materyal geliştirme becerisi kazandırmak, Türk kültürü ve farklı kültürlerdeki oyun ve oyuncakları tanıtmak
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler oyunun tarihsel gelişimini özetler1, 2A
ÖÇ2Öğrenciler oyun kuramlarını açıklar,1, 2A
ÖÇ3Öğrenciler oyun ile ilgili temel kavramları tanımlar 1, 2A
ÖÇ4Öğrenciler erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamalarını sıralar 1, 2, 12A
ÖÇ5Öğrenciler uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimini açıklar 1, 2, 12A
ÖÇ6Öğrenciler Türk kültüründe oyun ve oyuncak örnekleri verir 1, 2, 12A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKaynaşma oyunları
2. HaftaOyun nedir? Oyunun tarihi: İlk çağda oyun, Orta çağda oyun, Yeni-yakın çağda oyun
3. HaftaOyun Kuramları
4. HaftaOyunun çocuğun farklı gelişim alanları üzerine olumlu katkıları: Oyun örnekleri
5. HaftaOyun türleri, Oyun türlerine göre oyunun çocuğa sağladığı kazanımlar: Oyun örnekleri
6. HaftaOyun türleri, Oyun türlerine göre oyunun çocuğa sağladığı kazanımlar: Oyun örnekleri
7. HaftaOyun alanları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOyuncaklar: Önemi, Gelişime Katkıları, Türleri, Etkileri
10. HaftaOyun ve öğrenme deneyimleri: Etkinlik örnekleri
11. HaftaOyun ve öğrenme deneyimleri: Etkinlik örnekleri
12. HaftaOyun sırasında gözlem: Amacı, önemi, planlaması, yöntemleri, uygulamaları
13. HaftaOyun sırasında gözlem: Güçlü yönleri-sınırlılıkları, analizi-değerlendirilmesi, örnekleri
14. HaftaÖdev sunumları
15. HaftaÖdev sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTurla, A., Avcı, N. ve Ersoy Ö. (2006) Oyuncak, Televizyon, Bilgisayar ve Kitap: Çocuklar İçin Erken Uyarıcı Çevre, İstanbul: Morpa Yayınları Sevinç, M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun İstanbul: Morpa Yayınları Poyraz, H. (2003)Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak, Ankara: Anı Yayıncılık Özdoğan B.(2000) Çocuk ve Oyun: Çocuğa Oyunla Yardım, Ankara: Anı Yayıncılık
Diğer KaynaklarÖzdemir, N. (2006).Türk Çocuk Oyunları, Ankara: Akçağ Yayınları Johnson, J. E., (1999). Play and Early Childhood Development. New York: Longman Aksoy, A. B., (2015) Okul Öncesi Eğitimde Oyun. Ankara: Hedef Aral, N.,Köksal, A. Gürsoy, F. (2000) Okul Öncesinde Oyun. İstanbul: Yapa Yayınları Sevinç,M. (2004). Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitiminde Oyun. İstanbul, Morpa Yayınevi Singer, D.G. & Singer, J.L. (2000) Çocuklarda Yaratıcılığın Gelişimi İstanbul Gendaş Yayın Tan, M. (1993) Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu (Ed) Bekir Onur Tarih Vakfı Yurt Yayınları Arnold, A. (1995). Çocuğunuz ve Oyun. İstanbul Denge Yayınları Tortop, Ş. (2015). 99 Çocuk Oyunu ve Bilmeceler. İstanbul: Yasin Yayınevi Uluğ, O.M. (1997) Niçin Oyun? Istanbul Göçebe Yayın
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 125
3Uygulama 125
4Final30
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.002.002.0000
6Uygulama16.002.0032.0000
7Final1.0012.0012.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"