Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
PsikodilbilimING 3142016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSosyal Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Abdül Kasım VARLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, insanların dili nasıl ürettiğini ve anladığını, dilin üretimi ve anlaşılması hakkındaki ana konular ile üretim ile anlama arasındaki etkileşimi, dili kullanırken beyindeki olayları ve süreçleri, konu ile ilgili temel kavramları ve terimleri, insanların dil ile ilgili bilgilerini beynin neresinde sakladıkları ve beyinde depolanan bu bilgilerin kavramsal dilbilimcilerin ileri sürdüğü yapılar ve kurallarla nasıl ilişkilendiğini öğrencilere öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu derste , psikodilbilimin ne olduğu ve kapsama alanı, söylenecek şeylerin beyinde nasıl planlandığı, söylenecek kelimelerin beyinde nasıl bulunduğu, kelimelerin nasıl inşa edildiği, konuşma hataları, konuşurken kendimizi nasıl kontrol ettiğimiz, dili nasıl algıladığımız, duyulan kelimeleri nasıl algıladığımız, görsel kelimeleri nasıl tanıdığımız, kurallara uygun cümleleri nasıl kurduğumuz gibi konuları içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersin sonunda öğrenciler, dilin üretimi, algılanması; konuşurken, dinlerken, okurken ve yazarken beynin nasıl çalıştığı; dil ile ilgili bilgilerin beyinde depolanması ve lazım olduğunda buralardan nasıl alındığı gibi konularda bilgi sahibi olurla1, 2, 3, 5A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaSöylenecek şeylerin planlanması
3. HaftaSöylenecek şeylerin planlanması
4. HaftaKelimelerin bulunması
5. HaftaKelimelerin oluşturulması
6. HaftaKontrol ve tamir
7. HaftaMimik kullanımı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDil algılaması
10. HaftaKonuşulan kelime tanınması
11. HaftaGörsel kelime tanınması
12. HaftaSözdizimsel cümle işleme
13. HaftaCümleleri yorumlama
14. HaftaBağlantı kurma
15. HaftaDil işleme sisteminin yapısı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuWarren, P. (2012). Introducing psycholinguistics. UK: CUP
Diğer KaynaklarBenzer kaynaklar ve İnternet
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.X
PÇ2İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.X
PÇ3İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.X
PÇ4İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.X
PÇ5Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.X
PÇ6Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.X
PÇ7Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.X
PÇ8Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.X
PÇ9Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.X
PÇ10Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.X
PÇ11Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.X
PÇ12Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.X
PÇ13Yabancı dil testleri geliştirir.X
PÇ14İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 150
2Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.003.0042.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.004.0056.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü102
Toplam İş Yükü / 25 (s)102 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"