Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Okul Deneyimi EGB 2552016 - 2017T : 1+U : 455.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Abdül Kasım VARLI
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Abdül Kasım VARLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim kurumlarında günlük etkinlik programında yer alan etkinliklere katılma ve planlama, gerekli eğitsel materyalleri hazırlama, uygulamada kullanabilme, değerlendirme ve portfolyo hazırlama becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiUygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama, hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersin sonunda öğrenciler, öğretim ile ilgili her şeyi yaşayarak öğrenir.6, 13, 14C
ÖÇ2Bu dersin sonunda öğrenciler, okul yönetimi ile ilgili her şeyi yaşayarak öğrenir.6, 13, 14C
ÖÇ3Bu dersin sonunda öğrenciler, sınıf yönetimi ile ilgili her şeyi yaşayarak öğrenir.6, 13, 14C
Öğretim Yöntemleri:6:Gösterip Yaptırma, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDönem planı ve yapılacak çalışmaları düzenleme: yönerge ve açıklamalar
2. HaftaÖğretmenin okuldaki bir günü
3. HaftaÖğrencinin okuldaki bir günü
4. HaftaBir öğrencinin incelenmesi
5. HaftaÖğretim yöntemleri
6. HaftaYan branşınızda öğretim yöntemleri
7. HaftaDerslerin gözlenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYan branşınızda derslerin gözlenmesi
10. HaftaDersin yönetimi ve sınıfın kontrolü
11. HaftaSoru sormayı gözlemleme
12. HaftaOkulda araç-gereç ve yazılı kaynaklar
13. HaftaOkul müdürü ve okul kuralları
14. HaftaOkul ve toplum
15. HaftaOkul deneyimi dosyası hazırlık çalışmaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuİZU Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Esasları Kitapçığı
Diğer KaynaklarMEB (2013) Okulöncesi Eğitim Programı
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.X
PÇ2İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.X
PÇ3İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.X
PÇ4İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.X
PÇ5Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.X
PÇ6Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.X
PÇ7Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.X
PÇ8Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.X
PÇ9Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.X
PÇ10Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.X
PÇ11Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.X
PÇ12Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.X
PÇ13Yabancı dil testleri geliştirir.X
PÇ14İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 15
2Ödev 25
3Ödev 45
4Ödev 35
5Uygulama 140
6Ders Devam30
7Final10
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev13.001.0013.0000
6Uygulama15.006.0090.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü208
Toplam İş Yükü / 25 (s)208 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"