Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri EGB 4522016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Abdül Kasım VARLI
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Abdül Kasım VARLI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, eğitim alanında farklı araştırmaların nasıl yapılacağı konusunda pratik bilgi vermek.
Dersin İçeriği1. Araştırmanın tabiatı, 2. Geriye dönük araştırma, 3. Gelişimsel araştırma, 4.Tarama araştırması, 5. Vaka/durum araştırması, 6.İlinti araştırması, 7. Geriye dönük araştırma, 8. Deneyler, Yarı-deneyler, Tek-vaka araştırması, 9. Eylem araştırması, 10. Doğrulama, 11. Mülakat, 12. Eğitim araştırmaları ve sosyal araştırmalarda etik.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler araştırmanın ne olduğunu öğrenirler.1, 2, 3, 9A
ÖÇ2Öğrenciler araştırmalarda uyulacak etik kurallarını öğrenir..1, 2, 3, 9A
ÖÇ3Öğrenciler en çok kullanılan araştırma yöntemlerini öğrenirler.1, 2, 3, 9A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 9:Benzetim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEğitim alanındaki araştırmalarda etik
2. HaftaGiriş: araştırmanın tabiatı
3. HaftaGeriye dönük araştırma
4. HaftaGelişimsel araştırma
5. HaftaTarama araştırması
6. HaftaTarama araştırması
7. HaftaVaka/Durum araştırması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİlinti araştırması
10. HaftaGeriye dönük araştırma
11. HaftaDeneyler, yarı-deneyler, tek vaka araştırması
12. HaftaDeneyler, yarı-deneyler, tek vaka araştırması
13. HaftaEylem araştırması
14. HaftaDoğrulama
15. HaftaMülakat
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuCohen, L. & Manion, L. (2011). Research Methods in education. Routledge Karasar, N,.Bilimsel Araştırma Yöntemleri,Ankara, 1991.
Diğer KaynaklarSeyidoğlu, H,.Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara, 1998. Şimşek, H,veYıldırım, A,.Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,Ankara, 2000.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.X
PÇ2İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.X
PÇ3İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.X
PÇ4İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.X
PÇ5Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.X
PÇ6Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.X
PÇ7Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.X
PÇ8Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.X
PÇ9Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.X
PÇ10Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.X
PÇ11Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.X
PÇ12Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.X
PÇ13Yabancı dil testleri geliştirir.X
PÇ14İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 150
2Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.007.0098.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü130
Toplam İş Yükü / 25 (s)130 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"