Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Rehberlik EGB 4532016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Esra TÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğretmen adaylarına okullarda sunulabilecek rehberlik hizmetleri için gerekli alan bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiTemel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Rehberlik alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ2Eğitimde psikolojik danışma ve rehberliğin yeri, önemi ve işlevini tartışır.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ3 Rehberlikte hizmet alanlarını tanımlar1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ4 4.Okullarda etkili bir rehberlik için gerekli şartları düzenler1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ5Öğrenciler okul psikolojik danışmanının sahip olması gereken özellikleri, becerileri ve yeterlikleri tanımlar.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ6Öğrenciler stresle başa çıkma, sosyal beceriler, problem-çatışma çözme ve karar verme becerilerine sahip olur.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ7Öğrenciler eğitsel, kişisel, sosyal, duygusal ve mesleki gelişimlerine yardımcı olacak becerileri sergiler.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
ÖÇ8Öğrenciler okul psikolojik danışmanı, okul ve okul dışındaki diğer uzman personel arasındaki işbirliğini kavrar.1, 2, 3, 8, 12, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖğrenci kişilik Hizmetleri ve RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
2. HaftaÖğrenci kişilik Hizmetleri ve RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
3. HaftaRehberliğin ilkeleri ve GelişimiKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
4. HaftaGelişimsel Rehberlik ve Kapsamlı Rehberlik ProgramlarıKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
5. HaftaRehberlikte Başlıca Hizmet TürleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
6. HaftaEğitim Sürecinde Rehberlik HizmetleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
7. HaftaEğitim Kademelerine Göre Rehberlik HizmetleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKişisel RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
10. HaftaEğitsel RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
11. HaftaMesleki RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
12. HaftaÖzel Eğitim ve RehberlikKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
13. HaftaBireyi Tanıma TeknikleriKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
14. HaftaOkul Rehberlik Programlarının GeliştirilmesiKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
15. HaftaRehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve DeğerlendirilmesiKaynaklardan ilgili konunun okunup incelenmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYeşikyaprak, Binnur. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayın Dağıtım Kollektif, (Ed.Şahin, Cengiz), Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ankara: Pegem Akademi
Diğer KaynaklarCan, Gürhan, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Pegem Akademi Kuzgun, Yıldız, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Nobel Yayın Dağıtım Korkut, Fidan, Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bakırcıoğlu, Rasim, İlköğretim Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Aydın, Betül, Rehberlik, Pegem Akademi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.X
PÇ2İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.X
PÇ3İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.X
PÇ4İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.X
PÇ5Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.X
PÇ6Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.X
PÇ7Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.X
PÇ8Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.X
PÇ9Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.X
PÇ10Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.X
PÇ11Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.X
PÇ12Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.X
PÇ13Yabancı dil testleri geliştirir.X
PÇ14İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.003.0051.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.004.0068.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.004.004.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"