Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İnsan Hakları ve Demokrasi HUK 4042016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ertuğrul ORAL
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ertuğrul ORAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsan hakları, insanlığın en geç ve en zor sahip olduğu kazanımlardandır. Ancak ekonomi, siyaset ve hukuk alanında yaşanan gelişmeler ışığında gelinen bu nokta bir son değildir. Zira temel hak ve hürriyetlerin hayata geçirilebileceği en uygun devlet yönetim şekli demokrasi olarak kabul edilse de demokrasi çoğulcu değil, çoğunlukçu bir işleyiş ile bir istibdat rejimine dönüşebilmektedir. Bu itibarla insan haklarının hayata geçirilmesinde demokrasinin işleyişi büyük önem arz etmektedir. Dersin amacı da İnsan hakları ve demokrasi ilişkisini bu temel üzerinden ele almaktır.
Dersin İçeriğiİnsan Hakları ve Demokrasi bağlamında teoriler.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11. İnsan haklarının tarihi süreç içerisinde kat ettiği gelişmeleri öğrenir.1, 2, 3A
ÖÇ22. İnsan hakları teorileri bilgisiyle analiz yapabilir.1, 2, 3A
ÖÇ33. İnsan haklarının hayata geçmesi için demokrasilerde olması gereken özellikleri bilir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel Kavramlar ( Hak, Özgürlük Eşitlik, Adalet ve Devlet)David B., ilgili kısım; Levent E., ilgili kısım
2. HaftaHukuksal Bir Kurum Olarak Devlet - Laik Devlet ve İnsan HaklarıDavid B., ilgili kısım
3. HaftaHukuk Devleti ve İnsan Hakları – Sosyal Devlet ve İnsan HaklarıDavid B., ilgili kısım
4. Haftaİnsan Haklarına Saygılı ve İnsan Haklarına Dayalı DevletDavid B., ilgili kısım
5. HaftaDemokrasi Düşüncesinin Gelişimi ve Demokrasi KavramıDavid B., ilgili kısım
6. HaftaDemokrasinin İlke ve Kurumları ( Seçimler ve Temsil – Siyasi Partiler – Çoğulculuk ve Katılım – HukukunDavid B., ilgili kısım
7. HaftaTürkiye’de Demokratikleşme Hareketleri ve İnsan HaklarıDavid B., ilgili kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDemokratik Yönetimlerde İnsan Haklarının Geliştirilmesinde Karşılaşılan SorunlarDavid B., ilgili kısım
10. Haftaİnsan Haklarının Uluslararası Alanda KorunmasıDavid B., ilgili kısım
11. HaftaUluslararası Korumanın Dayanakları ve TürleriDavid B., ilgili kısım
12. HaftaBaşlıca Uluslararası Koruma Mekanizmaları, İşlevleri ve KatkılarıDavid B., ilgili kısım
13. HaftaUluslararası Korumada Sivil Toplum Örgütlerinin Yeri ve RolüDavid B., ilgili kısım
14. HaftaGünümüzde İnsan Haklarının Korunmasında Demokrasilerde Karşılaşılan SorunlarDavid B., ilgili kısım
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDavid BEETHAM, Demokrasi ve İnsan Hakları , Liberte yayınları, Ankara 2014.
Diğer KaynaklarEtem Levent, AB Sürecinde Belgelerle İnsan Hakları, Arı Sanat, İstanbul 2006. İ.Acun, B.Tarman, E.Dinç, İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara 2013. İlyas DOĞAN, İnsan Hakları Hukuku Vahap COŞKUN, İnsan Hakları (Liberal Açıdan Bir Tahlil) Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.X
PÇ2İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.X
PÇ3İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.X
PÇ4İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.X
PÇ5Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.X
PÇ6Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.X
PÇ7Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.X
PÇ8Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.X
PÇ9Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.X
PÇ10Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.X
PÇ11Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.X
PÇ12Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.X
PÇ13Yabancı dil testleri geliştirir.X
PÇ14İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.0096.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü130
Toplam İş Yükü / 25 (s)130 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"