Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi-I ING 3012016 - 2017T : 2+U : 245.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hidayet SARANDİ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Hidayet SARANDİ, Yrd.Doç.Dr. Özlem ZABİTGİL GÜLSEREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuklara yabancı dil ögretimi için gerekli sınıf içi yöntem ve tekniklerin örneklerle tanıtılması ve uygulatılması Çocuklara uygun ders araçlarının hazırlanması ve sunulması Çocuklar için özel sınıf yönetimi ilkelerinin tanıtılması ve uygulanması
Dersin İçeriğiÇocuklara yabancı dil ögretimi için gerekli sınıf içi yöntem ve tekniklerin örneklerle tanıtılması ve uygulatılması Çocuklara uygun ders araçlarının hazırlanması ve sunulması Çocuklar için özel sınıf yönetimi ilkelerinin tanıtılması ve uygulanması
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Çocuklara yabancı dil ögretimi için gerekli sınıf içi yöntem ve tekniklerini öğrenir Çocuklara uygun ders araçlarını hazırlar ve sunar. Çocuklar için özel sınıf yönetimi ilkelerinin öğrenir ve uygular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15A, C, F
ÖÇ2Çocuklara yabancı dil ögretimi için gerekli sınıf içi yöntem ve tekniklerin örneklerle tanıtılması ve uygulatılması Çocuklara uygun ders araçlarının hazırlanması ve sunulması Çocuklar için özel sınıf yönetimi ilkelerinin tanıtılması ve uygulanması1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTeaching Young Language Learners, 2006. (Pinter A.). Oxford University Press. Teaching Young Learners English. 2014. Shin, J. K. and Crandall J.J. National Geographic Learning
Diğer KaynaklarTeaching English to Young Learners: An Activity-Based Guide for Prospective Teachers, 2012: (Eds. Gürsor, Esim & Arıkan, Arda) Teaching Languages to young Learners. 2001. Cameron L. Cambridge University Press. First Friends1,2,3. Friends and Family 1.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.X
PÇ2İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.X
PÇ3İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.X
PÇ4İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.X
PÇ5Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.X
PÇ6Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.X
PÇ7Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.X
PÇ8Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.X
PÇ9Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.X
PÇ10Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.X
PÇ11Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.X
PÇ12Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.X
PÇ13Yabancı dil testleri geliştirir.X
PÇ14İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 135
2Ödev 110
3Uygulama 110
4Ders Devam10
5Final35
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi17.005.0085.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü129
Toplam İş Yükü / 25 (s)129 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"