Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Ölçme ve Değerlendirme EGB 2532016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı öğrencilere ölçme ve değerlendirme konusunda yeterlilik kazandırmak , ölçme aracı geliştirme uygulama becerisi geliştirmek, ölçme araçlarının psikometrik niteliklerini değerlendirmek
Dersin İçeriğiÖlçme ve değerlendirme kavramları, ölçme aracında bulunması gereken temel nitelikler madde analizi ve istatistiki yöntemler geleneksel ve çağdaş değerlendirme yöntemleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ölçme kavramını ve çeşitlerini açıklar ve örnekler verir.1, 2, 3A, C
ÖÇ2 Değerlendirme kavramını ve türlerini açıklar ve örnek verir.1, 2, 3A, C
ÖÇ3Ölçek çeşitlerini yorumlar ve aralarındaki farklılıkları tartışır.1, 2, 3A, C
ÖÇ4Ölçmede hata türlerini yorumlar.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEğitimde ölçme ve değerlendirme. Tanımlar, uygulamalar ve problemler
2. HaftaDoğrudan ölçme, dolaylı ölçme, ölçek, ölçüt, bağıl ve mutlak ölçüt, ölçmede hata türleri ve ölçek çeşitleri (Sınıflama, sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçekler) Mutlak ve bağıl değerlendirme
3. HaftaBir ölçme aracında bulunması gereken özellikler: geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık
4. HaftaGeçerlik ile güvenirlik arasındaki ilişki, ölçmede güvenirlik nasıl hesaplanır?
5. HaftaTest analizleri: Güçlük indeksi ve ayırt ediciliğin hesaplanması
6. HaftaSözlü sınavlar, kısa cevap testleri, doğru yanlış testleri , eşleştirmeli testler ve çoktan seçmeli testler
7. HaftaMerkezi yığılma ölçüleri (mod, medyan, aritmetik ortalama)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMerkezi dağılım ölçüleri (ranj, standart kayma, çeyrek kayma, normal dağılım)
10. HaftaTest puanları üzerinde bazı istatistiksel işlemler: Z ve T puanının hesaplanması
11. HaftaDuyuşsal Alan davranışlarının ölçülmesi: İlgi, tutum ve eğilim testleri
12. HaftaPsiko motor alan davranışlarının ölçülmesi: Performans testleri ve portfolyo değerelndirme
13. HaftaTest geliştirme ve soru hazırlama teknikleri
14. HaftaÖlçme sonuçlarının çeşitli grafiklerle gösterilmesi
15. HaftaTürkiyede ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel sorunlar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTekin H. (2003) EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. ANKARA: YARGI MATBAACILIK Güleri N (2017). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme . Pegem yayıncılık, Ankara.
Diğer KaynaklarTurgut M. F. (1984) Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Saydam Matbaacılık 3. Baskı Ankara Atılgan, H.; KAN, A. & DOĞAN, N. (2009).EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. ANKARA: ANI YAYINCILIK
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.X
PÇ2İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.X
PÇ3İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.X
PÇ4İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.X
PÇ5Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.X
PÇ6Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.X
PÇ7Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.X
PÇ8Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.X
PÇ9Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.X
PÇ10Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.X
PÇ11Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.X
PÇ12Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.X
PÇ13Yabancı dil testleri geliştirir.X
PÇ14İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.005.0080.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.001.005.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü85
Toplam İş Yükü / 25 (s)85 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"