Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sınıf Yönetimi EGB 3592016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sınıf yönetimine ilişkin temel kavram,yaklaşım,teori ve teknikleri bilen, öğrencilerin özelliklerine, sınıf ortamına ve koşullara göre sınıf yönetimi uygulamalarını gerçekleştiren bireyler yetiştirmektir.
Dersin İçeriğiSınıf yönetimi yaklaşımları; temel kavramlar; öğretmenin rolü; öğretimin, zamanın ve öğrenci davranışlarının yönetimi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sınıf yönetiminin temel yaklaşımlarını tanımlar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ2 Sınıf yönetiminde disiplin yaklaşımlarını kavrar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ3 Sınıfta etkili zaman yönetimi becerisini kazanır.2, 11, 12, 16C
ÖÇ4 Sınıf yönetim modelleri arasındaki farkları açıklar.2, 11, 12, 16C
ÖÇ5Sınıf yönetiminin etkinliğini ve kalitesini artırmak için okul-aile iş birliğini etkin bir şekilde uygular.2, 11, 12, 16C
Öğretim Yöntemleri:2:Soru-Cevap, 11:Altı Şapka, 12:Örnek Olay, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar ve sınıf yönetiminin tanımı
2. HaftaSınıf içi iletişim ve etkileşim
3. HaftaSınıf yönetiminde öğrenci motivasyonu
4. HaftaSınıf yönetimi kavramının disiplin kavramından farklı yanları
5. HaftaSınıf ortamı ve grup etkileşimi
6. HaftaSınıf yönetimi ve disiplin modelleri
7. HaftaSınıfta kurallar geliştirme ve uygulama
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSınıfta istenmeyen davranışların yönetimi
10. HaftaSınıfta zaman yönetimi
11. HaftaSınıfın fiziksel ortamının sınıf yönetimine etkisi
12. HaftaSınıf organizasyonu ve sınıf yönetimi modelleri
13. HaftaÖğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturmada öğretmen davranışları
14. HaftaProje sunumları
15. HaftaProje sunumları ve değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSınıf Yönetimi Kitabı, Editörler: Doç. Dr. Türkan Argon, Doç.Dr. Şenay Sezgin Nartgün, Maya Akademi, Ankara.
Diğer KaynaklarAydın, A. (2005). Sınıf Yönetimi. Tekağaç Eylül. Bakioğlu, A. (2009). Çağdaş Sınıf Yönetimi. Nobel:Ankara. Balay, R. (2014). 2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi. Pegem: Ankara. - Başar, Hüseyin. (2014). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı. - Celep, Cevat. (2014). Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Nobel: Ankara. Çelik, Vehbi (2012). Sınıf Yönetimi. Nobel. Çelikten, Mustafa (2009). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Sınıf Yönetimi. Erden, Münire (2014). Sınıf Yönetimi. Arkadaş Kitabevi. Güneş, F. (2013). Sınıf Yönetimi. Pegem Akademi Yayıncılık Karip, Emin Ve Diğ. (2003). Sınıf Yönetimi. Pegem A. Kaya, Z. Ve Diğerleri. (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A. Kılıç Atıcı, . (2014). Sınıfta Davranış Yönetimi. Karahan Kitabevi Kıran, Hüseyin. (2014). Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı. Küçükahmet, L. (2012). Sınıf Yönetimi. Pegem:Ankara. Okutan, M. (2015). Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar. Pegem Akademi Yayıncılık:Ankara. Sarpkaya, Ruhi. (2012). Sınıf Yönetimi, Ankara: Anı. Toprakçı, Erdal. (2002). Sınıf Örgütünün Yönetimi. Ankara: Ütopya. Ünal, S. ve Ada, S. (2003). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Marmara Üniv. Yiğit, B. (Ed). (2008). Sınıf Yönetimi. Kriter.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.X
PÇ2İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.X
PÇ3İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.X
PÇ4İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.X
PÇ5Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.X
PÇ6Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.X
PÇ7Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.X
PÇ8Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.X
PÇ9Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.X
PÇ10Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.X
PÇ11Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.X
PÇ12Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.X
PÇ13Yabancı dil testleri geliştirir.X
PÇ14İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.003.0015.0000
3Ara Sınav1.007.007.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"