Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri-I EGB 2522016 - 2017T : 2+U : 244.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Esra TÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini tanıtmak ve zaman içinde kendi öğretmenlik stillerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
Dersin İçeriğiDil öğreniş gereksinimleri (örn.:durumsal, nesnel, öznel ve dil), gereksinim çözümlemesi (ihtiyaç analizi), hedef yazımı, ders izlencesi tasarımı, ders planı hazırlaması; değişik ders evreleri (sunum, alıştırma ve üretme), ders planlama ve geliştirme yaklaşımları; farklı izlence türlerini ve öğrenen gereksinimlerini, öğrenen yaşını, ders hedeflerini dikkate alan uygun izlence tipi seçim kriterleri; ölçüt-temelli öğretme; yeterlilik betimlemeleri, İngilizce yeterlilik ölçütleri ve yönergeleri, Avrupa Ortak Başvuru Metni ve Avrupa Dil Gelişim Dosyası; ve kimlik.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci öğretme becerilerini kazanır.1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14A, C, F
ÖÇ2Bireysel öğretim stratejileri geliştirir.1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14A, C, F
ÖÇ3Öğretim ve öğretme ile ilgili temel kavramları bilir.1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14A, C, F
ÖÇ4Öğrenci ihtiyaçlarını belirler.1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14A, C, F
ÖÇ5Ders içeriği oluşturur.1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14A, C, F
ÖÇ6Dersin amaçlarını ifade eder.1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14A, C, F
ÖÇ7Dersin farklı bölümlerini tanır.1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14A, C, F
ÖÇ8Ders planı hazırlar ve hazırladığı planı sınıf ortamında uygular.1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14A, C, F
ÖÇ9Uygulama sonrası kendi kendini ve sınıf arkadaşlarını değerlendirir.1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 10:Beyin Fırtınası, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramların açıklanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konunun oklunup incelenmesi
2. HaftaÇeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımıÖnerilen kaynaklardan ilgili konunun oklunup incelenmesi
3. HaftaOkulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumuÖnerilen kaynaklardan ilgili konunun oklunup incelenmesi
4. HaftaGörsel tasarım öğeleri ve ilkeleri, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesinin planlanmasıÖnerilen kaynaklardan ilgili konunun oklunup incelenmesi
5. HaftaÖğretmenlerin araç-gereç seçimini etkileyen faktörlerÖnerilen kaynaklardan ilgili konunun oklunup incelenmesi
6. HaftaÖğretim gereçlerinin geliştirilmesi(kavram ve zihin haritaları, çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler)Önerilen kaynaklardan ilgili konunun oklunup incelenmesi
7. HaftaEğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesine yönelik teorik bilgilerÖnerilen kaynaklardan ilgili konunun oklunup incelenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEğitimde internetin kullanılması ve uzaktan eğitimin yararlarıÖnerilen kaynaklardan ilgili konunun oklunup incelenmesi
10. HaftaÖğrenciler tarafından tepegöz saydamlarının hazırlanması ve sunulmasıÖnerilen kaynakların incelenmesi, sunu hazırlanması
11. Haftaepegöz saydamları sunumlarının öğrenci ve öğretmen tarafından değerlendirilmesine yönelik tartışmalarÖnerilen kaynakların incelenmesi, sunu hazırlanması
12. HaftaÇalışma yaprakları, iki boyutlu, ve üç boyutlu öğretme-öğrenme materyallerinin hazırlanması ve sunulmasıÖnerilen kaynakların incelenmesi, sunu hazırlanması
13. HaftaÇalışma yaprakları, iki boyutlu, ve üç boyutlu öğretme-öğrenme materyallerinin değerlendirilmesiÖnerilen kaynakların incelenmesi, sunu hazırlanması
14. HaftaBilgisayar destekli ders materyallerinin (power-point, movie-maker vb.) hazırlanması ve sınıfta sunulmasıÖnerilen kaynakların incelenmesi, sunu hazırlanması
15. HaftaSunulan bilgisayar destekli öğretim materyallerinin değerlendirilmesiÖnerilen kaynakların incelenmesi, sunu hazırlanması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu2013 MEB Okul öncesi Eğitim Programı Alisinanoğlu, F. (2012) Okulöncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara Zembat, R. (2010) Okulöncesinde Özel Öğretim Yöntemleri, Anı Yayınları, Ankara
Diğer KaynaklarAlkan C. ve Kurt M. (2014). Özel Öğretim Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık Tan (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A yayıncılık Saban (2001) Çoklu zeka teorisi ve eğitim. Doğanay ve Karip (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. PegemA Yayıncılık. Özden (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık. Erginer (2004). Öğretimde planlama ve uygulama. Pegem A Yayıncılık
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.X
PÇ2İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.X
PÇ3İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.X
PÇ4İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.X
PÇ5Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.X
PÇ6Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.X
PÇ7Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.X
PÇ8Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.X
PÇ9Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.X
PÇ10Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.X
PÇ11Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.X
PÇ12Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.X
PÇ13Yabancı dil testleri geliştirir.X
PÇ14İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Uygulama 120
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama1.005.005.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"