Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk Eğitim Tarihi EGB 1582016 - 2017T : 3+U : 033.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ertuğrul ORAL
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ertuğrul ORAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere, eğitim tarihinin öneminin vurgulanması, Cumhuriyet öncesinden günümüze eğitimdeki gelişmelerin özetlenmesi ve Cumhuriyetin temel eğitim felsefesinin kavratılması.
Dersin İçeriğiTürk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi, Cumhuriyet Dönemi'nden önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türk eğitim tarihinin dönemlere göre temel özelliklerini açıklar.1, 2, 3A
ÖÇ2Bir ülkenin gelişmesinde eğitimin önemi hakkında tartışmaya katılır.1, 2, 3A
ÖÇ3Türkiye Cumhuriyetinin geleceği açısından eğitim alanında yapılan inkılapların önemi hakkında görüş sunar.1, 2, 3A
ÖÇ4Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler hakkında başkalarını bilgilendirir.1, 2, 3A
ÖÇ5Öğretim kademelerine göre tarihsel süreçte yaşanan sorunları analiz eder.1, 2, 3A
ÖÇ6Türk eğitiminin tarihsel- kronolojik sürecini kavrar.1, 2, 3A
ÖÇ7Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilincinde olur.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTürk eğitim tarihine giriş
2. Haftaİslamiyetten önce Türklerde eğitim
3. Haftaİslamiyetten sonra eğitim: Karahanlı, Gazneli, Selçuklu Dönemleri
4. HaftaOsmanlı Dönemi'nde eğitim sistemi: Klasik Dönem
5. HaftaEğitimde ilk yenilik dönemi (1776-1839)
6. HaftaTanzimat Dönemi (1839-1876)
7. HaftaMutlakiyet Dönemi (1878-1908)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaII. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)
10. HaftaII. Meşrutiyet Dönemi (1908-1918)
11. HaftaKurtuluş Savaşı Dönemi (1919-1922)
12. HaftaCumhuriyet Dönemi'nde eğitim
13. HaftaCumhuriyet Dönemi'nde eğitim
14. HaftaDiğer Türk devletlerinde eğitim tarihine kısa bakış
15. HaftaTürk eğitim tarihi hakkında genel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Akyüz, Y. (2008). Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: MSÜ Yayınları. 2. Güven, İ. (2014). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Diğer Kaynaklar1. Özkan, S. (2015). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Nobel.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.X
PÇ2İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.X
PÇ3İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.X
PÇ4İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.X
PÇ5Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.X
PÇ6Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.X
PÇ7Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.X
PÇ8Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.X
PÇ9Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.X
PÇ10Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.X
PÇ11Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.X
PÇ12Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.X
PÇ13Yabancı dil testleri geliştirir.X
PÇ14İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü82
Toplam İş Yükü / 25 (s)82 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"