Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim Bilimine Giriş EGB 1512016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ, Yrd.Doç.Dr. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitimin anlamını, eğitimin tarihsel gelişmini, günümüz eğitim düşüncesinin özelliklerini, öğretmenlik mesleğinin önemini, okul öncesi öğretmeninin yeterliliklerini kavrar.Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına, eğitim bilimlerinin temel kavramları, gelişimi ve tartışma alanlarına ilişkin farkındalık sağlamaktır.
Dersin İçeriğiEğitimin temel kavramları Eğitimin tarihsel temelleri Türk eğitim sistemi öğretmenlik mesleği Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik Ara sınavı Eğitimin psikolojik temelleri Eğitim ve psikoloji alanında araştırmalar: çağdaş yaklaşımlar Eğitimin toplumsal temelleri Eğitimin ekonomik temelleri Eğitimin felsefi temelleri Eğitimin hukuksal temelleri Teknoloji ve Eğitim Bir eğitim kurumu olarak okul ve sınıf ortamı
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Eğitim, Öğrenme ve Öğretme kavramlarını açıklayabilir. Öğretmenlerin sahip olması gereken mesleki ve kişisel özellikleri bilir. Eğitimin birey ve toplum için değerini kavrar. Eğitimin Psikolojik, felsefi, toplumsal, ekonomik ve siyasal işlevlerini2, 3, 8A, C
Öğretim Yöntemleri:2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftadersin işlenişi ile ilgili bilgi verilmesi. Eğitimle ilgili temel kavramlar.
2. HaftaÖğrenmenin Özellikleri, Öğrenmeyi etkileyen etmenler. öğrenen ile ilgili etmenler
3. HaftaEğitim Türleri
4. HaftaMeslek Olarak öğretmenlik. öğretmen yeterlikleri ve sorumlulukları.
5. HaftaEğitim Bilimlerinde Yöntem. Bilim ve bilimin özellikleri
6. HaftaEğitimin siyasal, sosyal, ekonomik işlevleri
7. HaftaEğitimin yasal temellleri ve Türk Eğitim Sistemi, Türk Milli Eğitiminin Genel İlkeleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEğitimin Psikolojik Temelleri, Gelişim Kuramları
10. HaftaEğitimin Psikolojik Temelleri, Öğrenme Kuramları
11. HaftaEğitimin Toplumsal Temelleri, Toplumsallaşma, yatay ve dikey hareketlilik
12. HaftaEğitimin Tarihsel Temelleri,
13. HaftaEğitimin Felsefi Temelleri, Felsefi akımlar. Eğitim Felsefesi akımları
14. HaftaEğitimin politik Temelleri, Demokrasi ve eğitim.
15. HaftaEğitimin Ekonomik Temelleri.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKeskinkılıç, K. (2016). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara Pegem Akademi.
Diğer Kaynaklar- Şişman, Mehmet (2009). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: PegemA. Yayıncılık. - Bakioğlu, Ayşen (2014). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel - Küçükahmet, Leyla (2015). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel - Sönmez, Veysel (2013). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı. - Celep, Cevat (2010). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı. - Metin, Mustafa ve Aytaç, Tufan (2015). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. - Oktay, Ayla (2014). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. - Turan, Selahattin ve Özden Yüksel (2015). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. - Aslan, Kadir; Aslan, Neşe ve Arslan Cansever Belgin (2012). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem A. - Barlett Steve and Burton Diana (2014). Introduction to Education Studies. (Çeviri Editörü Birsel Aybek). Ankara: Anı. - Sağlam, Aycan Çiçek (2009). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Maya Akademi. - Ünal, Semra ve Ada Sefer (2007). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Nobel
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Öğrenciler dil öğretiminde kullanılan metotların dayandığı teorileri öğrenirler.X
PÇ2İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.X
PÇ3İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.X
PÇ4İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.X
PÇ5Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.X
PÇ6Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.X
PÇ7Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.X
PÇ8Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.X
PÇ9Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.X
PÇ10Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.X
PÇ11Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.X
PÇ12Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.X
PÇ13Yabancı dil testleri geliştirir.X
PÇ14İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.007.0035.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.005.0015.0000
6Uygulama3.003.009.0000
7Final1.006.006.0000
Toplam İş Yükü101
Toplam İş Yükü / 25 (s)101 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"