Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Öğretmenlik UygulamasıARP 4062016 - 2017T : 2+U : 686.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, sınıf öğretmeni adayının akademik eğitimi sürecinde kazanmış olduğu bilgi ve becerileri okul ortamında uygulamasını ve mesleğinin gerektirdiği nitelikleri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiHer hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sınıfın sosyal, psikolojik ve fiziksel ortamını açısından etkin bir sınıf gözlemi yapar.1, 2, 8A, B, C
ÖÇ2Öğretmen ve öğrenci davranışlarını gözlemler.1, 2, 8A, B, C
ÖÇ3Farklı dersler için ders planı hazırlayarak, ilgili dersin kazanımlarını, öğretme-öğrenme ve değerlendirme sürecini etkin biçimde uygular.1, 2, 8A, B, C
ÖÇ4Öz değerlendirme raporu hazırlar.1, 2, 8A, B, C
ÖÇ5Uygulamadaki deneyimlerini bir raporla ortaya koyar. Uygulamadaki deneyimlerini arkadaşları ve uygulama öğretmeniyle paylaşır.1, 2, 8A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖğretmenlik uygulaması kılavuz kitaba göre yapılacak uygulamalar.
2. HaftaUygulama okullarının belirlenmesi ve tanışma.
3. HaftaPlanlanan konunun derste uygulanması ve uygulama sonunda değerlendirmesi.
4. HaftaPlanlanan konunun derste uygulanması ve uygulama sonunda değerlendirmesi..
5. HaftaPlanlanan konunun derste uygulanması ve uygulama sonunda değerlendirmesi.
6. HaftaPlanlanan konunun derste uygulanması ve uygulama sonunda değerlendirmesi.
7. HaftaPlanlanan konunun derste uygulanması ve uygulama sonunda değerlendirmesi.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaPlanlanan konunun derste uygulanması ve uygulama sonunda değerlendirmesi.
10. HaftaPlanlanan konunun derste uygulanması ve uygulama sonunda değerlendirmesi.
11. HaftaPlanlanan konunun derste uygulanması ve uygulama sonunda değerlendirmes.
12. HaftaPlanlanan konunun derste uygulanması ve uygulama sonunda değerlendirmesi.
13. HaftaPlanlanan konunun derste uygulanması ve uygulama sonunda değerlendirmesi.
14. HaftaPlanlanan konunun derste uygulanması ve uygulama sonunda değerlendirmesi.
15. HaftaÖzdeğerlendirme raporu hazırlama öğretmenlik uygulaması çalışma raporlarının sunulması.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1-Karasar, N. (1998). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara: Nobel Yayıncılık. 2- Fakülte-Okul İşbirliği. YÖK (1998). Ankara: Milli Eğitim Geliştirme Projesi. 3- Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.008.00128.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi7.001.007.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"