Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Karşılaştırmalı Eğitim EGB 4562016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Demet ZAFER GÜNEŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Türk Eğitim Sistemi ve farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin tanınması, böylece eğitim sistemine eleştirel bir bakış açısı kazanılabilmesidir.
Dersin İçeriğiKarşılaştırmalı eğitim tanımı kapsamı,Türk Eğitim Sistemi, İstatistiksel veriler, PISA-TIMSS sınav sonuçları, Güney Kore Eğitim Sistemi, Almanya Eğitim Sistemi, İngiltere Eğitim Sistemi, Singapur Eğitim Sistemi, Danimarka Eğitim Sistemi, Finlandiya Eğitim Sistemi, Rusya Eğitim Sistemi, Fransa Eğitim Sistemi, Kanada Eğitim Sistemi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Karşılaştırmalı eğitim yönetiminin tarihçesini anlatır1, 2, 12A
ÖÇ2Uluslararası sınavları açıklar ve sonuçlarını tartışır.1, 2, 3A
ÖÇ3Farklı ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırır.1, 2, 3, 8, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKarşılaştırmalı eğitim tanımı kapsamı
2. HaftaKarşılaştırmalı eğitim tanımı kapsamı
3. HaftaTürk Eğitim Sistemi, İstatistiksel veriler, PISA-TIMSS sınav sonuçları
4. HaftaTürk Eğitim Sistemi, İstatistiksel veriler, PISA-TIMSS sınav sonuçları
5. HaftaTürk Eğitim Sistemi, İstatistiksel veriler, PISA-TIMSS sınav sonuçları
6. HaftaGüney Kore Eğitim Sistemi
7. HaftaAlmanya Eğitim Sistemi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİngiltere Eğitim Sistemi
10. HaftaSingapur Eğitim Sistemi
11. HaftaDanimarka Eğitim Sistemi
12. HaftaFinlandiya Eğitim Sistemi
13. HaftaRusya Eğitim Sistemi
14. HaftaFransa Eğitim Sistemi
15. HaftaKanada Eğitim Sistemi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAda, S. ve Baysal, N. Z. (2009). Eğitim yapıları ve yönetimleri açısından çeşitli ülkelere genel bir bakış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Diğer KaynaklarAynal, S. (2012). Karşılaştırmalı eğitim yansımaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Balcı, A. (2007). Karşılaştırmalı eğitim sistemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.001.0017.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.004.004.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama3.002.006.0000
7Final1.004.004.0000
Toplam İş Yükü68
Toplam İş Yükü / 25 (s)68 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"