Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Okul Deneyimi EGB 2552016 - 2017T : 1+U : 458.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim kurumlarında günlük etkinlik programında yer alan etkinliklere katılma ve planlama, gerekli eğitsel materyalleri hazırlama, uygulamada kullanabilme, değerlendirme ve portfolyo hazırlama becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiUygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama, hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1-Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Arap dilinin bu diller arasındaki yeri, Arap dilinin tarihi dönemleri, nazariyye ve uygulamalarını tanırlar. 1, 2, 3, 6, 10, 14F
ÖÇ2-Edebiyat bilgi ve kuramları, Arap Edebiyatı devirlerini ve gelişim aşamalarını anlatır.1, 2, 3, 6, 10, 14F
ÖÇ3-Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar.1, 2, 3, 6, 10, 14F
ÖÇ4-Arapça öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir bu doğrultuda edindiği deneyimleri özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere göre uyarlayabilme yetkinliğine sahip olur.1, 2, 3, 6, 10, 14F
ÖÇ5-Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verir.1, 2, 3, 6, 10, 14F
ÖÇ6-Aileler ve meslektaşlarıyla iş birliği yaparak kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenleyebilme yeterliliğine sahip olur.1, 2, 3, 6, 10, 14F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 6:Gösterip Yaptırma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanıtılması, Uygulamalarda Görevli Kurum ve Bireylerin Görev ve Sorumlulukları
2. HaftaYıllık Çalışma Planının Hazırlanması
3. HaftaEğitim Ortamlarının İncelenmesi
4. HaftaTürkçe Öğretmeninin Okuldaki Bir Gününün İncelenmesi
5. HaftaBir Öğrencinin Okuldaki Bir Gününün İncelenmesi
6. HaftaBir Öğrencinin Okuldaki Bir Gününün İncelenmesi
7. HaftaEğitim Etkinliklerinin Yönetimi ve Sınıf Kontrolünün İncelenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÖğretmenin Kullandığı Yöntemler ve İletişim Biçiminin İncelenmesi
10. HaftaÖğrencileri Tanıma ve Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi
11. HaftaOkul Müdürü ve Okul Kurallarının İncelenmesi
12. HaftaOkul-Aile ve Toplum İlişkilerinin İncelenmesi
13. HaftaEtkinlik İncelemesi (Yazma - Konuşma)
14. HaftaEtkinlik İncelemesi (Dinleme - Okuma )
15. HaftaEtkinlik İncelemesi (Müzik, Sanat ve Sosyal Etkinliklerinin İncelenmesi)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuİZU Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Esasları Kitapçığı
Diğer KaynaklarYok
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Uygulama 180
2Final20
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.005.0080.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.008.00112.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.007.007.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü200
Toplam İş Yükü / 25 (s)200 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"