Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Özel Eğitim EGB 2572016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Nüket AFAT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Özel eğitimle ilgili temel kavramların tanınması, farklı özel eğitim gereksinimi olan grupların tanınması ve bu gruplardaki bireyleri değerlendirme ve yönlendirme işlemlerinin kavranması, bireysel gereksinimlere göre bireyselleştirilmiş öğretim programı oluşturma ve uygulama, tarihsel süreç içerisinde ülkemizde ve dünyada özel eğitimin durumunun kavranması, özel eğitim kurumlarında katılımlı gözlem yapılmasıdır.
Dersin İçeriği1. Özel eğitimin tanımını ve temel ilkeleri, özel eğitimin tarihçesi 2. Tanı ve değerlendirme. Ülkemizde özel eğitim hizmeti veren kurumlar. Erken tanı ve erken müdahalenin önemi. 3. Zihinsel yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 4. İşitme yetersizliği ve veya Dil Konuşma Güçlüğü olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 5. Görme yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 6. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 7. Vize 8. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 9. Otizmi olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 10. Fiziksel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 11. İleri derece çoklu yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri ve eğitimleri 12. Duygu davranış bozukluğu olan çocukların özellikleri ve eğitimleri. 13. Üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri 14. Özel eğitimde aile eğitimi. 15. Araştırma incelemesi 16. Final sınavı
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili güncel bilgileri açıklar. 1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ22 Özel gereksinimli çocukların hangi özelliklere sahip olduğunu açıklar. 1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ33 Kaynaştırma uygulamaların nasıl gerçekleştirildiğini anlatır.1, 2, 3, 12A, C
ÖÇ4 4 Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin aileleriyle etkili iletişim kurabilir1, 2, 3, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Hafta1. Özel eğitimin tanımını ve temel ilkeleri, özel eğitimin tarihçesi(8) 3-27
2. Hafta2. Tanı ve değerlendirme. Ülkemizde özel eğitim hizmeti veren kurumlar. Erken tanı ve erken müdahalenin önemi.(8) 31-57
3. Hafta3. Zihinsel yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 137-165
4. Hafta4. İşitme yetersizliği ve veya Dil Konuşma Güçlüğü olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 170- 214
5. Hafta5. Görme yetersizliği olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 219-248
6. Hafta6. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(3) 441-473
7. Hafta7. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikleri ve eğitimleri(8) 335-366
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta9. Otizmi olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 410-446
10. Hafta10. Fiziksel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 253-294
11. Hafta11. İleri derece çoklu yetersizliği olan öğrencilerin özellikleri ve eğitimleri(8) 452-495
12. Hafta12. Duygu davranış bozukluğu olan çocukların özellikleri ve eğitimleri.(8) 371-406
13. Hafta13. Üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri(8) 499-536
14. Hafta14. Özel eğitimde aile eğitimi.(8) 109-134
15. Hafta15. Araştırma incelemesi(8) 31-57
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu8. Diken, İ. H. (Edt.) Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Özel Eğitim Pegem Yayınevi (2015)
Diğer Kaynaklar1. Eripek S.(Edt.). Özel Eğitim. Anadolu Üniversitesi web-ofset tesisleri.Eskişehir;(2000) 2. Ataman. A. (Edt.). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık. (2005) 3. Akçamete, G. (2009) Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olana Öğrenciler ve Özel Eğitim (Ed.Akçamete, G.) Kök Yayıncılık, Ankara. 4. Sünbül, A.M (2008) Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Akademi yayıncılık 5. Tanrıverdi Kış, A (2011) Kaynaştırma Uygulamaları ve Özel Eğitim. Nobel Yayınevi 6. Avcıoğlu, H. (Edt.) İlköğretimde Özel Eğitim. Nobel Yayınevi (2013) 7. Özekes, M. (2015) Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Özel Eğitim Programları Aileler ve Eğitimciler için El Kitabı. Anı Yayncılık 8. Diken, İ. H. (Edt.) Özel Gereksinimi Olan Çocuklara Özel Eğitim Pegem Yayınevi (2015) 9. Sucuoğlu, Bülbin (2006) Etkili Kaynaştırma Uygulamaları. Ekinoks Yayınları 10. Özyürek, M. (2015) Özel Eğitimde Ölçme Değerlendirme. Kök Yayıncılık 11. Arın, Asım (2017) Özel Eğitime Gİriş. Eğitim Yayınevi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0015.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"