Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları EGB 4512016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersle öğrencilerin uygulamalı olan çeşitli projelerle bilgilenmesi ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu dersle öğrencilerin uygulamalı olan çeşitli projelerle bilgilenmesi ve deneyim kazanması amaçlanmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Topluma hizmet uygulamalarının amaçlarını açıklar.1, 10, 16D, F
ÖÇ2Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrar.1, 10, 16D, F
ÖÇ3Toplumun güncel sorunlarını belirler.1, 10, 16D, F
ÖÇ4Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla projeler geliştirip, uygular ve sonuçlarını değerlendirir.1, 10, 16D, F
ÖÇ5Topluma hizmet uygulamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenler.1, 10, 16D, F
ÖÇ6Toplumu bilgilendirme adına düzenlenen konferans, panel, kongre vb. etkinliklere gönüllü olarak katılır.1, 10, 16D, F
ÖÇ7Öncelikle yakın çevresindeki toplumun ihtiyaçlarını araştırı, çevresini bilinçlendirir ve projeler hazırlar, hazırlanan projelere destek olur1, 10, 16D, F
ÖÇ8Projeler hazırlar1, 2, 3, 10, 12, 16A, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersinin amacı, yapılması beklenen çalışmalar hakkında bilgilendirme
2. HaftaFarklı ülkelerde uygulanan "Topluma Hizmet Uygulamaları" derslerinin incelenmesi
3. Haftaarklı üniversitelerde bulunan topluma hizmet uygulama örneklerinin incelenmesi
4. HaftaProje grupları ve konularının belirlenmesi
5. HaftaProje aşamaları, problemin tespiti, proje önerisi hazırlama süreçlerinin tanıtılması
6. HaftaProjelerin oluşturulması ve karşılaşabilecekleri sorunların tartışılıp çözüm üretilmesi
7. HaftaProjenin uygulanması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaProje danışmanının bilgilendirilmesi ve ara raporun sunulması
10. HaftaProjenin uygulanması
11. HaftaProjenin uygulanması
12. HaftaProjenin uygulanması
13. HaftaProjenin uygulanması
14. HaftaProjenin uygulanması
15. HaftaProje dosyasının teslim edilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuCoşkun, H. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık. Kamer, T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)17.002.0034.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.003.0015.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev5.003.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0011.0011.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"