Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Edebi Metinler İncelemesi ve Öğretimi IIARP 3062016 - 2017T : 2+U : 024.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı kısa hikaye, roman, şiir ve oyun gibi edebi eserlerin dil sınıflarında daha etkin kullanılmasını sağlamak ve öğrencilerin kendi sınıf materyallerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriğiBu dersi alan öğrenci meslek hayatında kendisine gerekli olan bilgi ve becerileri kazanır ve bunu meslek hayatında çok iyi kullanmayı öğrenir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersin sonunda öğrenciler; Arap şiiri, romanı, öyküleri ve tiyatro eserleri ile ilgili teorik bilgiyi edinirler.1, 2, 12A, B, C
ÖÇ2Farklı metin türlerini ele almayı öğrenir.1, 2, 12A, B, C
ÖÇ3Farklı metin türlerini incelemeyi ve çözümlemeyi bilirler.1, 2, 12A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaŞiir ve Modernizme Giriş
2. HaftaAdonis, Ali Mahmud Taha ve Nizar Kabbani’nin şiirlerinden örnekler
3. HaftaDiğer Ülkelerin Şairlerine Bir Bakış
4. HaftaTiyatro kavramının doğuşu ve gelişimi
5. HaftaDünya tiyatrosunda başlıca akımlar
6. HaftaGeleneksel Türk tiyatrosu (Karagöz, orta oyunu)
7. HaftaGeleneksel Arap tiyatrosu
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaRoman nedir ve çeşitleri
10. HaftaMısır’da ve Şam bölgesinde Arap Romanı
11. Haftaİlk edebî romana doğru ve Zeyneb romanı
12. HaftaArap öykücülüğünün doğuşu
13. HaftaKısa öykünün temel özellikleri.
14. HaftaArapça kısa öykü örnekleri üzerinde kısa öykü türlerinin ele alınması.
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuArap Edebiyatı Tarihi, Furat, A,S., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları,1996, İstanbul
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi13.003.0039.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.009.009.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"