Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Çağdaş Arap ToplumuARP 3092016 - 2017T : 2+U : 022.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Arap toplumunu kültürel, edebi vb yönlerden araştırmak, tanımak.
Dersin İçeriğiArap toplumu hakkında genel bilgi sahibi olur
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler Arapça konuşan toplumları tanır. Arapça konuşan toplumların kültürel yapıları hakkında fikir sahibi olur.1, 2, 3A, B, C
ÖÇ2Öğrenciler Arapça konuşan toplumları tanır. Arapça konuşan toplumların kültürel yapıları hakkında fikir sahibi olur. Arapça konuşan toplumların kültürel yapıları hakkında fikir sahibi olur.1, 2, 3A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDerse Giriş.
2. HaftaDil Ediniminin Kapsamı.
3. HaftaDil Ediniminin Kapsamı.
4. HaftaDil Gelişim Modelleri: Davranış Bilimi.
5. HaftaDil Gelişim Modelleri: Psikodilbilim Teorisi: Dilin Yapısı Modeli.
6. HaftaDil Gelişim Modelleri: Psikodilbilim Teorisi: Anlambilim/Bilişsel Model..
7. HaftaGenel Tekrar.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDil Gelişim Modelleri: Sosyodilbilim Teorisi.
10. HaftaErken Yaslardaki Dilin Bilişsel ve Kavramsal Özellikleri.
11. HaftaErken Yaslardaki Dilin Bilişsel ve Kavramsal Özellikleri.
12. HaftaErken Yaslardaki Dilin Sosyal ve İletişimsel Özellikleri.
13. HaftaErken Yaslardaki Dilin Sosyal ve İletişimsel Özellikleri.
14. HaftaErken Yaslarda Dili Öğrenme.
15. HaftaErken Yaslarda Dili Öğrenme.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuel-Müctemeu'l-'arabî el-mu'âsır bahs istitlâ'î ictimâ'î. Halîm Berekât.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)12.002.0024.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0012.0012.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0014.0014.0000
Toplam İş Yükü50
Toplam İş Yükü / 25 (s)50 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"