Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türkçe-Arapça Çeviri IARP 3032016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Abdulmutalip ARPA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin kaynak ve hedef dillerin dilbilgisel ve bağlamsal yapı farklılıklarını özümsemeleri, çeşitli alanlara ilişkin başlangıç düzeyindeki metinleri rahatlıkla çevirebilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiÇeviri bilimindeki temel teori ve yaklaşımlar; farklı konularda ve türlerde yazılmış özgün Arapça metinleri Türkçeye çevirme; hata analizi yoluyla aynı metnin farklı çevirilerini karşılaştırarak eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmesi; biçim, sözcük seçimi, çevirinin dil öğrenimindeki rolü ve önemi ve çevirinin kültürel boyutu.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Çeviri bilimindeki temel kuram ve yaklaşımları ayırt eder.1, 2, 3, 14A, B, C
ÖÇ2 Dil öğretiminde ve öğreniminde çeviri türünü ve sözcük seçimini değerlendirir.1, 2, 3, 14A, B, C
ÖÇ3 Çeviride kültürel unsurları değerlendirir.1, 2, 3, 14A, B, C
ÖÇ4 Değişik türde özgün Türkçe metinleri Arapçaya çevirir.1, 2, 3, 14A, B, C
ÖÇ5 Aynı metnin değişik çevirileri için hata çözümlemeleri ve kritik değerlendirme yapar.1, 2, 3, 14A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÇeviri ve çeviri yöntemleri üzerine temel kuramlar ve yaklaşımlar
2. HaftaDil öğretiminde çevirinin rolü ve önemi
3. HaftaTümce yapıları karşılaştırması, değişik türde özgün Türkçe metinlerin Arapçaya çevrilmesi
4. HaftaAynı metnin değişik türde çevirisinin kritik değerlendirmesi
5. HaftaTümce yapıları karşılaştırması
6. HaftaBağlamsal metin çözümlemeleri
7. HaftaBağlamsal metin çözümlemeleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÇeviride kaynak ve hedef dildeki kültürel özelliklerin rolü- Ara sınav
10. HaftaBağlamsal metin çözümlemeleri
11. HaftaBağlamsal metin çözümlemeleri
12. HaftaBağlamsal metin çözümlemeleri
13. HaftaKarşılaştırmalı metin çözümlemeleri
14. HaftaKarşılaştırmalı metin çözümlemeleri
15. HaftaÖğrenci sunumları (Örnek çeviriler)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuArapça Cümle Yapısı ve Çeviri Teknikleri. C. Eren, T. Deliçay. Cantaş Yayınları
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.5024.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"