Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Arap Edebiyatı-IARP 2012016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel edebiyat konularını analiz etmek ve anlamak. Edebiyat devirlerine giriş ve ilişkili derslerin incelenmesi.
Dersin İçeriğiArap Edebiyatı hakkında ilk dönemden itibaren genel bir bakış. İslami devir, Emevi devri ve Abbasi devri Arap şairlerini tanımak. Şiirlerinden örnekler.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Edebiyatı kültür ve tarih çerçevesinde tanıyarak edebi eserleri inceleme yetisi kazanmaları beklenmektedir Edebiyat kuramları hakkında yeterli bilgiye sahip olur. Arap edebiyatı hakkında yeterli ve gerekli bilgiye sahip olur. 1, 2, 9, 12A, B, C
ÖÇ2Edebiyatı kültür ve tarih çerçevesinde tanıyarak edebi eserleri inceleme yetisi kazanmaları beklenmektedir Edebiyat kuramları hakkında yeterli bilgiye sahip olur. Arap edebiyatı hakkında yeterli ve gerekli bilgiye sahip olur. 1, 2, 9, 12A, B, C
ÖÇ3Edebiyatı kültür ve tarih çerçevesinde tanıyarak edebi eserleri inceleme yetisi kazanmaları beklenmektedir Edebiyat kuramları hakkında yeterli bilgiye sahip olur. Arap edebiyatı hakkında yeterli ve gerekli bilgiye sahip olur. 1, 2, 9, 12A, B, C
ÖÇ4Deneme ÖÇ11, 5, 9, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 5:Gösterim, 9:Benzetim, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaCahiliyye ve İslam öncesi Edebiyatı
2. HaftaKur’an’ın dili ve üslübü ile ilgili ilk çalışmalar
3. Haftaİslam Dönemde nesir ve şiir
4. HaftaEmevi Döneminde nesir
5. HaftaEmevi Döneminde şairleri
6. HaftaEmevi Döneminde dilbilimsel çalışmalar
7. HaftaEmevi Döneminde dilbilimsel çalışmalar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAbbasi Dönemi Arap Edebiyatı
10. HaftaAbbasi Dönemi nesri
11. HaftaAbbasi Dönemi Dil Akımları
12. HaftaAbbasi Dönemi şiiri
13. HaftaArap Edebiyatında Ansiklopedik Eserler
14. HaftaArap Edebiyatında Hikaye ve Roman
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaYFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuC. Zeydan, Adab Cahiz; el-Beyan ve'l-Tebyin Cumahî, Fuĥûlü’ş-şu'arâ
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi12.003.0036.0000
3Ara Sınav1.006.006.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"