Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Eğitim Psikolojisi EGB 1522016 - 2017T : 3+U : 033.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ali GURBETOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; eğitim ve psikoloji arasındaki ilişkiyi; öğrenme ve gelişimin (fiziksel, bilişsel, duygusal ve ahlaki gelişim) temel kavramlarını tanımalarını sağlamak ve öğrencilere, öğrenme teorileri ile onların eğitim sürecindeki etkilerine dair farkındalık kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiEğitim ve Psikoloji bilimine giriş, Eğitim Psikoloji'sinin tanımı ve işlevi, gelişimin temel kavramları ve ilkeleri, fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim, öğrenmenin tanımı ve doğası, öğrenme teorileri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Gelişimin temel kavramlarını ve ilkelerini açıklar.1, 2, 3A
ÖÇ2Kişilik gelişimini cinsel kimlik ve psikososyal gelişim dönemlerine göre açıklar1, 2, 3A
ÖÇ3Çocukların fiziksel ve psikomotor gelişimlerini açıklar.1, 2, 3A
ÖÇ4Zihinsel gelişim süreçlerini açıklar1, 2, 3A
ÖÇ5Öğrenme psikolojisini tanımlar.1, 2, 3A
ÖÇ6Öğrenmenin biyolojik temellerini açıklar.1, 2, 3A
ÖÇ7Öğrenmeye etki eden faktörleri açıklar1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPsikoloji Kavramının TemeliKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
2. HaftaÇocuk ve Ergenlerin PsikolojisiKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
3. HaftaÇocukların ve Ergenlerin Fiziksel Ve Sosyal GelişimiKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
4. HaftaÇocukların ve Ergenlerin Sosyal-Duygusal GelişimiKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
5. HaftaÇocukların ve Ergenlerin Bilişsel GelişimiKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
6. HaftaKişiliğin GelişimiKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
7. HaftaÖğrenme Nedir?Konun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÖğrenme Psikolojisi KavramıKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
10. HaftaÖğrenme TeorileriKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
11. HaftaÖğrenmenin Biyolojik TemelleriKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
12. HaftaÖğrenme EtkenleriKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
13. HaftaÖğrenmede Davranışsal YaklaşımlarKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
14. HaftaSosyal Öğrenme TeorileriKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
15. Haftagenel değerlendirmeKonun kaynaklardaki ilgili bölümden incelenmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYeşilyaprak, B. (Ed),Eğitim Psikolojisi. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2009 Yıldırım, İbrahim (Editör) (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. Özcan, Nihal Misket ve Sarıcı Bulut Safiye. (2013).Eğitim Psikolojisi Vaka incelemeleri. Ankara: Pegem Akademi. Santrock, J. W. Yaşam Boyu Gelişim &Gelişim Psikolojisi, Nobel Yayın dağıtım
Diğer KaynaklarAkbaba, Sırrı Ve Anlıak Şakire. (2007). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Lisans. Arı, Ramazan. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Aydın, Ayhan. (2014). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem A. Aydın, Betül. (2005). Gelişim Ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayıncılık. Bacanlı, Hasan. (2015). Eğitim Psikolojisi (Geliştirilmiş 22. Baskı) Ankara: Pegem A. Bakioğlu, Ayşen. (2014). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel Başaran, İbrahim Ethem. (2005). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel. Woolfolk, Anita, Eğitim Psikolojisi, Kanüs Yayınları, 2015
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.001.0014.0000
3Ara Sınav1.003.003.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.003.003.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.007.007.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"