Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türk Dili TarihiTRK 1022016 - 2017T : 2+U : 022.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Başlangıçtan günümüze Türk Dilinin geçirdiği aşamalar
Dersin İçeriğiBaşlangıçtan günümüze Türk Dilinin geçirdiği aşamalar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenir.1, 2, 3, 10, 14A
ÖÇ2Türkçenin tarihi dönemlerini öğrenir.1, 2, 3, 10, 14A
ÖÇ3Türkçenin geçirdiği ses değişikliklerini kavrar.1, 2, 3, 10, 14A
ÖÇ4Farklı bölgelerde konuşulan Türk şivelerinin tarihini öğrenir.1, 2, 3, 10, 14A
ÖÇ5Türkiye Türkçesinin ses, gramer ve kelime hazinesi özellikleri hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3, 10, 14A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDil, dillerin ortak yanı, kökeni ve dilin doğuşuna dair görüşler
2. HaftaGöktürkçe ve Uygurca
3. HaftaGöktürkçe ve Uygurca döneminin dil ve yazı özellikleri
4. HaftaKarahanlıca dönemi ve özellikleri
5. HaftaKarahanlıca dönemi dil özellikleri
6. HaftaKuzey-doğu Türkçesini hazırlayan tarihi süreç
7. HaftaHarezmce ve Kıpçakça eserler ve dil özellikleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÇağatayca eserler
10. HaftaBatı Türkçesinin doğuşu
11. HaftaEski Anadolu Türkçesi
12. HaftaEski Anadolu Türkçesinin genel özellikleri ve eserleri
13. HaftaOsmanlı Türkçesi ve özellikleri, bu dönemde yazılan eserler
14. HaftaTürkiye Türkçesi ve özellikleri
15. HaftaTürkiye Türkçesi dil özellikleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuAhmet B. Ercilasun, Türk Dili Tarihi Başlangıcından 20. Yüzyıla, Akçağ Yayınları, Ankara 2011 Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi 1-2, Enderun, İstanbul 2013
Diğer KaynaklarMustafa Özkan, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, Filiz Kitabevi İstanbul 1995 Günay Karaağaç, Çağatayca El Kitabı, Kesit Yayınları İstanbul 2009 Ali Akar, Türk Dili Tarihi, Ötüken İstanbul 2005
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.009.009.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.009.009.0000
Toplam İş Yükü50
Toplam İş Yükü / 25 (s)50 / 25
Dersin AKTS Kredisi2

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"