Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Arapça Dilbilgisi IIARP 1022016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Osman YILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1. Arapça dil yetilerinin gelişmesi 2. Temel dil yapılarının öğrenilmesi 3. Dil yapıları ile sözcük ilişkilerinin kavranması 4. Dil yapıları aracılığıyla anlam yaratılması konusunda bilinçlenilmesi
Dersin İçeriğiDil yapıları ve sözcükler arasındaki ilişkiyi kavrama ve bu dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlenme; Dil yapılarını metin ve bağlam düzeyinde inceleme, biçim ve metin türü arasındaki ilişkileri kurma; bu dilbilgisi yapılarını çözümleme ve bağlamda kullanarak metin üretme. Öğrencinin Arapça dil yetilerini geliştirme; temel dil yapılarını öğretme; öğrenciyi dil yapıları ile sözcük ilişkileri ve dil yapıları aracılığıyla anlamın yaratılması konusunda bilinçlendirme.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Arapça dil yetilerinin gelişmesi1, 2A, C
ÖÇ2Arapça dil yetilerinin gelişmesi Temel dil yapılarının öğrenilmesi1, 2A, C
ÖÇ3Arapça dil yetilerinin gelişmesi Temel dil yapılarının öğrenilmesi Dil yapıları ile sözcük ilişkilerinin kavranması1, 2A, C
ÖÇ4Arapça dil yetilerinin gelişmesi Temel dil yapılarının öğrenilmesi Dil yapıları ile sözcük ilişkilerinin kavranması Dil yapıları aracılığıyla anlam yaratılması konusunda bilinçlenilmesi1, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMazi Fiil Çekimi(olumlu,olumsuz ve soru).
2. HaftaMuzari Fiil çekimi(olumlu, olumsuz ve soru).
3. HaftaGelecek Zaman Fiil Çekimi (olumlu,olumsuz,soru).
4. HaftaEmir Fiil.
5. HaftaMeçhul fiil ve Naib-i fail.
6. HaftaTaaccub uslubu.
7. HaftaGenel Tekrar.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMeful ve çeşitleri.
10. HaftaTemyiz.
11. HaftaHâl ve çeşitleri.
12. HaftaMüstesna.
13. HaftaAtıf.
14. HaftaMünada.
15. HaftaGenel Tekrar.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuİbn-i Hişa Qatru'n-Neda İbn-i Hişam Evdahu'l-Mesalik İbn-iHişam Şeza'l-arf
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Dil eğitimi ve kültür arasındaki ilişkileri tanır.X
PÇ2Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemler tesbit eder.X
PÇ3Arapça Dili Eğitimi alanı derslerindeki temel kavramlar ile uygulama arasındaki ilişkiyi yorumlar.X
PÇ4Arap Dili Eğitimi alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili kavramları ilişkilendirir.X
PÇ5Arap diline ve genel dil öğretimine özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri değerlendirir.X
PÇ6Alanıyla ilgili analiz ve sentez yapma becerisini edinir.X
PÇ7Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olmaya değer verir.X
PÇ8Arapça öğrenmeye karşı pozitif tutum geliştirmek için sınıf yönetimi becerilerini ve teknolojileri kullanır.X
PÇ9Arap Dili Eğitimi alanında, en uygun öğretim stratejilerini, yöntem ve tekniklerini uygular.X
PÇ10Arapça dil öğretimi ile ilgili konularda düşünce, görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak sunar.X
PÇ11Arapçanın günlük yaşamda kullanılmasını geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler tasarlar.X
PÇ12Alanıyla ilgili karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel veya ekip çalışmaları tasarlar.X
PÇ13Dil öğrenme sürecinin yaşam boyu geliştirilmesinin ayırdında olarak yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.X
PÇ14Arap Dili Eğitimi alanında edinmiş olduğu ve edineceği bilgi ve becerilerini kontrol ederek, eksiklerini tamamlar.X
PÇ15Sanatsal ve kültürel etkinliklere ve saha çalışmalarına aktif bir şekilde katılır.X
PÇ16Bildiği yabancı dili kullanarak alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.X
PÇ17Öğrencilerine ve topluma örnek olmak için gerekli uyarlamaları yapar.X
PÇ18Öğrencilerin dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmeleri için gereken işlemleri yapar.X
PÇ19Arapça öğretmenliği alanında beceri ve yeteneğini geliştirmek ve mesleğinde örnek olmak için gerekli işlemi yapar.X
PÇ20Arapça öğretimiyle ilgili yazılım ve teknolojik kaynaklar kullanarak materyal ve kaynaklar geliştirir.X
PÇ21Yabancı dil testleri ve ölçme değerlendirme araçları geliştirir.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi12.004.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.009.009.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"