Çalışma İmkanları


Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, “Türkçe Öğretmeni” unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okulların 5, 6, 7, 8. sınıfları ile özel dershane ve etüt merkezlerinde çalışabileceklerdir. Bunların dışında basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda görev alabilecekler ve ayrıca yurt içinde veya dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarda Türk soylulara ve yabancılara Türkçe eğitimi verebileceklerdir. Mezunlarımız, yüksek lisans ve doktora gibi lisansüstü programlara devam etmeyi tercih etmeleri hâlinde üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"