Program Hakkında


Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı, okul öncesi eğitimi alanında çağdaş, bilimsel gelişmelere uyum sağlayabilen ve onları uygulayabilen nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 0-6 yaş arası çocukları eğitecek öğretmenlere gerekli kuramsal altyapıyı vererek onların öğretim becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’nın amacı yalnızca okul öncesi öğretmenleri yetiştirmek değil aynı zamanda okul öncesi çocuklarının aileleriyle işbirliğine girerek onların sağlık ve eğitim sorunlarıyla ilgilenen sosyal kurumlarla ortaklaşa çalışarak toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktır. Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı kuramsal bilgiyi alan çalışmasıyla birleştirerek çağdaş düzeyde güncel araştırma olanakları hazırlamaktadır.

AMAÇ:

İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerilerini kazanmış, mesleğini benimsemiş, Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde okul öncesi öğretmenleri yetiştirmektir.

HEDEFLER:

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun zengin, uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişmelerini destekleyen; ailelerin bilgilendirilmesi için de gerekli donanıma sahip, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren; çocukların insan haklarına, demokrasiye ve farklı kültürlere duyarlık kazanmalarını ve öğrencileri ilköğretime hazırlayan temel eğitim bütünlüğü içinde yer almalarını sağlayacak gerekli donanıma sahip öğretmenler yetiştirmektir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"