Program Hakkında


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel amacı öğrencilere, 6-18 yaşları arasındaki bireyin yaşamının çeşitli aşamalarında ortaya çıkabilecek ve onun gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesi ; okulda başarı ve akademik gelişme, psikolojik ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim alanlarında görülen sorunlarla başedebilmek için sistemli ve profesyonel bir yardım süreci ve hizmeti sunmaktır.

Okuldan mezun olan öğrencilerimiz başta okullarda rehber öğretmen olmak üzere, anaokullarında, özel eğitimde, halkla ilişkiler ve insan kaynaklarında resmi ve özel kurumlarda görev almaktadırlar. Aynı zamanda üniversitelerde yüksek lisans çalışmalarına devam edebilmektedirler.

Amaç:

Bu programın temel amacı; özellikle  eğitim ve öğretim kurumlarında rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan,  çeşitli alanlarda hizmet sunabilecek kuramsal,  uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış uzman personel yetiştirmektir. Bununla birlikte, bireylerin kendini tanımasına, yaratıcı, üretken ve kendini gerçekleştiren bireyler olarak yetiştirmesine katkı sağlamak programın diğer amaçlarındandır.

Hedefler:

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde temel hedef; nitelikli, sorumluluk sahibi, üretken dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, rehberlik ve psikolojik danışma uzmanları yetiştirmektir. Bununla birlikte, sahip olduğu donanım ile mesleğini en ileriye götürecek, araştıran ve sorgulayan uzmanlar ve bilim insanları yetiştirme hedeflenmektedir.

 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"