Program Hakkında


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel amacı öğrencilere, 6-18 yaşları arasındaki bireyin yaşamının çeşitli aşamalarında ortaya çıkabilecek ve onun gelişimine ve uyumuna etki eden faktörlerin bilinmesi ; okulda başarı ve akademik gelişme, psikolojik ve toplumsal ilişkiler, kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim alanlarında görülen sorunlarla başedebilmek için sistemli ve profesyonel bir yardım süreci ve hizmeti sunmaktır.

Okuldan mezun olan öğrencilerimiz başta okullarda rehber öğretmen olmak üzere, anaokullarında, özel eğitimde, halkla ilişkiler ve insan kaynaklarında resmi ve özel kurumlarda görev almaktadırlar. Aynı zamanda üniversitelerde yüksek lisans çalışmalarına devam edebilmektedirler.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer İmkanları:

Mezunlarımız ağırlıklı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde, dershanelerde,ruh sağlığı birimlerinde, kamu kuruluşlarının ilgili birimlerinde, özel sektörün insan kaynakları bölümlerinde, askeri ve emniyet birimlerinin psikolojik danışma merkezlerinde, istihdam edilmektedirler.

Ayrıca, programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine de başvuruda bulunabilir.

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"