Program Hakkında


Türkçe Öğretmenliği Bölümü, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde 2013 yılında kurulmuştur.

Bölümümüz, 8 yarıyıldan oluşan 4 senelik bir program olup lisans düzeyinde eğitim vermektedir. İlköğretim Türkçe Öğretmenliği çerçeve programına uygun olarak bölümümüzde;

a) Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü gibi alan dersleri,
b) Eğitim bilimlerini konu edinen öğretmenlik meslek dersleri, 
c) Üniversitenin diğer bölümlerinden alınan tamamlayıcı seçmeli kültür dersleri, 
d) Yabancı dil dersleri

gibi teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır.

Bölümümüz öğrencileri, fakültemiz çap ve yandal komisyonunun uygun gördüğü bölümlerde çift anadal yapabilmektedir.

Akademik kadrosunda 3 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi bulunan bölümümüzden mezun olan öğrenciler, “Türkçe Öğretmeni” unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okulların 5, 6, 7, 8. sınıfları ile özel dershane ve etüt merkezlerinde çalışabileceklerdir. Bunların dışında basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda görev alabilecekler ve ayrıca yurt içinde veya dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarda Türk soylulara ve yabancılara Türkçe eğitimi verebileceklerdir. Mezunlarımız, yüksek lisans ve doktora gibi lisansüstü programlara devam etmeyi tercih etmeleri hâlinde üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir.

Araştırmacı-eğitimci bir kimlik profiliyle mezun olan öğretmenlerimiz, etkili iletişim kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, millî değerleri özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine sahip bireyler yetiştirmek üzere ülkemize, toplumumuza ve insanımıza hizmet verecektir.

Amaç:

Türkçe Öğretmenliği Programı; ortaokullarda Türkçeyi etkin öğretecek düzeyde bilgilerle donatılmış öğretmenler ve araştırmacılar yetiştirmeyi ve Türkçe eğitimi alanında sorunlara bilimsel çözüm önerileri sunmayı amaçlar.

Hedefler:

Türkçe Öğretmenliği Programından mezun olan öğrencilerin, çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı; bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip; teknolojik değişimlere ayak uydurabilen ve alanlarıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanabilen; tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olabilen öğretmenler olarak yetiştirilebilmeleri hedeflenmektedir.

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"